"Tái ngộ,tái ngộ lại tái ngộ
Võ Đạo,võ Đạo lại Võ Đạo
Vô Môn,Vô Môn chi hữu tình
Vi nhân đắc chinh mạnh sở cầu"
HUyền Thuật có là Đạo chung hay ko thì còn phải tùy thuộc vào Tấm lòng của mỗi một vị học Đạo.Có được hiểu sâu sắc về bản thân mình đang ở mức nào hay ko thì còn phải tùy thuộc vào khả năng thể chất,tư duy,tính kham nhẫn của mỗi một con người.
May mắn thay vì đã tìm lại được các vị bên TGBN.Kính trọng nhất vẫn là bác SaiGon42...Mong rằng có thể tái ngộ với bác cũng như chính những vị học Đạo Thất Sơn...Sở cầu ý nguyện chiêm Đạo bản thân.
Mong thay,mong thay!