Đệ trộm nhặt được cái link hay bên diễn đàn bachduongky được huynh Gialam post bên đó. Đây là những câu chuyện rất hay mà thâm thúy nữa. Các huynh đệ ai rảnh ghé coi :D
http://www.lotuspro.net/canba.html