Từ xưa đến bây giờ, trong các kinh Phật dạy mình Tu, có quyển dạy ta Tu mau kẻo trễ, mà chừng nào tới mà trễ? Và Tu để được giải thoát kiếp luân hồi này, và khi bỏ xác được về cõi Phật, Tiên; điều này chính tôi cũng thắc mắc là không biết Tu làm sao? Cách tu như thế nào? Và khi chết hồn mình sẽ về đâu? Và đâu là Tây Phương? Đâu là Cực Lạc? Đâu là Niết Bàn? Và ở đó có ai học phải làm gì? Sự thật là ta chẳng biết và cũng chẳng thấy bao giờ. Còn làm tội thì xuống địa ngục, việc này tôi cũng hoang mang. Bởi vì người chết như: Cha, mẹ, anh, chị, em có thấy ai về nói gì và ở đâu?

Nay VeVoVi10 có duyên được quyển Đại Phong Thần Quán Thế Âm. Xin được chia sẽ với mọi người. Vì Đại Phong Thần Quán Thế Âm cho biết rất rõ ăn chay đến đâu thì về được cung, cõi nào. Xin mọi người dành chút thời gian đọc

NƯỚC MẮT MẸ HIỀN
ĐẠI PHONG THẦN QUÁN ÂM

TÁI BẢN
ĐỜI HẠ NGƯƠN
Linh Lan xuống bút
26/03 ÂL – Kỷ Sửu (2009)


LỜI NÓI ĐẦU

TÂM SỰ NGƯỜI TU

Kính thưa các chị em đồng đạo!

Tôi là cư sĩ tại gia cũng như chị em, lúc đầu thì không có ăn chay, người ta gọi là đạo đụng, đụng chay ăn chay, đụng mặn ăn mặn. Vì các con tôi nói lớn tuổi cần phải bồi dưỡng, sợ bệnh, mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn định thiền để tìm ra chơn lý, cái gì có mà không, không mà có. Không mà có, nghĩa là tôi tu không xuất gia, không cạo tóc, không mặc đồ tu, cái có là có ở trong Tâm. Ta nghe được lúc định thiền ta thu được Điển thiên và hỏi lại được, nhưng sự thật là không thấy ai hết.
Khi tôi đang ngủ hay đang định thiền mà nghe kêu ngay tên tôi “Mau thức dậy mà lấy bút ra Ta dạy”, khi tôi nghe kêu rồi thì rất tỉnh táo, liền ngồi dậy lấy tập, viết ra thì nghe thơ dồn dập rất là hay, có khi viết 5 trang hoặc 10 trang, có khi cà đêm, có khi mấy đêm liền mà vẫn thấy trong người rất khỏe, không buồn ngủ, khi nghe nói dứt bài thì không có câu nào để viết nữa.
Hôm nay, đối với tôi dòng chứ này không phải là ngẫu nhiên nữa. Mà là tôi hữu duyên với phần Vô Vi, cho tôi được phiên âm để lưu truyền cho người chưa hiểu biết: Tu như thế nào? Để được về đâu? Cũng như tôi có nghe Đức Thầy Đạo Hòa Hảo dạy:

Biết rằng nợ thế trả chưa xong
Mà biết ăn năn sửa lấy lòng
Niệm chữ Di Đà tan nghiệp chướng
Thuyền từ Thầy đưa đến non bồng.

Thì tôi cũng nghe lời Thầy niệm Nam mô A Di Đà Phật, mà tâm tôi suy nghĩ chẳng biết Thầy là ai? Và ở đâu? Theo tôi nghĩ, chẳng phải riêng tôi mà tất cả chị em cũng vậy, vì mình chẳng thấy được sự chứng đắc như thế nào phải không chị em? Các chị em đồng đạo của chúng ta đang sống trong cảnh khổ của trần gian, cũng quá chán nản của trần gian. Vì chồng, vì con, vì nghèo khổ chúng ta cũng muốn giải thoát, không muốn luân hồi nơi cõi trần này nữa, vì nó không đem lại cái gì tồn tại cho chúng ta và cuộc sống rất là mỏng manh, khổ sở cả đời mà chết không đem theo được cái gì hết. Chính bản thân tôi cũng nghĩ thế, nên tôi tìm một sự thật của Phật dạy: Tu bằng cách nào? Và sẽ được về đâu?


LỜI CẦU NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ, Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Đại Tạng Vương Bồ Tát
Cứu Khổ Cứu Nạn Ba Giới Bốn Loài được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
Điển văn Thi Phú Quán Thế Âm Bồ Tát

---
Cơn nước lửa ôi thôi thảm thiết
Vận chuyển hành vũ trụ thế gian
Làm cho dương thế phải mang
Trần gian chịu cảnh điêu tàn ngã nghiêng
Nào nước lụt, thiên tai, tật ách
Nơi sóng thần biết trách ai gây?
Các nước đó đó đây đây
Nơi nào cũng có vùi thây bất ngờ
Chữ Tu cứ bỏ lẳng lơ
Chữ Tài, danh vọng giữ hờ một bên
Giàu chi cuộc sống chẳng bền
Bấy ai ngàn tuổi ghi tên bao giờ
Vô Thường nó đến bất ngờ
Cướp đi sinh mạng có chờ đợi ai
Ham chi của cải lầu đài
Lo giàu không hưởng chỉ ngoài tầm tay
Năm mươi tuổi vẫn còn sai
Quên đi cái chết nay mai cận kề
Ráng tu để kiếm đường về
Nghe lời Phật dạy hội tề Thánh, Tiên
Ai người hữu phước hữu duyên
Quyển này gặp được Thần, Tiên kiếp tiền
Đến giờ đúng khắc Ta truyền
Hăm mốt thế kỷ mở liền Long Hoa
Người thi ở cõi Ta Bà
Con Rồng cháu Phụng tuyển qua hội này
Bản truyền khắp cả Đông Tây
Đề tài ghi rõ từ đây xuống trần
Tiếng kêu khắp hết xa gần
Tự mình chọn lấy hữu phần đề thi
Long Hoa sắp mở kịp kỳ
Mau mau tu học đặng thi Hội này
Phép Thần đắc được mới hay
Thánh, Tiên, Trời, Phật từ đây giáng trần
Quán Âm Bồ Tát hầu gần
Độ người lương thiện Phong Thần đề tên.


TÂM SỰ CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

Kính thưa các chị em đồng đạo thân mến!

Từ xưa đến bây giờ, trong các kinh Phật dạy mình Tu, có quyển dạy ta Tu mau kẻo trễ, mà chừng nào tới mà trễ? Và Tu để được giải thoát kiếp luân hồi này, và khi bỏ xác được về cõi Phật, Tiên; điều này chính tôi cũng thắc mắc là không biết Tu làm sao? Cách tu như thế nào? Và khi chết hồn mình sẽ về đâu? Và đâu là Tây Phương? Đâu là Cực Lạc? Đâu là Niết Bàn? Và ở đó có ai học phải làm gì? Sự thật là ta chẳng biết và cũng chẳng thấy bao giờ. Còn làm tội thì xuống địa ngục, việc này tôi cũng hoang mang. Bởi vì người chết như: Cha, mẹ, anh, chị, em có thấy ai về nói gì và ở đâu?

Thưa các chị em! Tôi được nghe và tôi được xuống bài và hiện giờ tôi dùng chay. Tôi luôn cầu xin Trời cha Đất mẹ ban ơn cho biết sự thật của cõi Âm và cõi Thiên, cho con nghe và chính mắt con thấy. Thì tôi nghe có tiếng trả lời: “Chưa tới thời cơ, hãy chờ đấy, đúng giờ, đúng khắc Ta ban”. Nhưng tôi cũng được toại nguyện một lần đi xuống và được một lần đi lên, nhưng chưa cho nói ra những gì mà mắt thấy tai nghe và hôm nay tôi xin tái lập những lời Phật dạy và của Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.

---

Qua cơn bão số 5 và những trận động đất ở các nơi. Mẹ rất đau lòng vì thương cho lê thứ ở các nước và các nơi như cầu Cần Thơ bị sập, thật là vô cùng thảm thiết. Đây là điềm thống khổ Kỳ 3, Đại hội Long Hoa gần đến, có nhiều tà ma, quỷ quái đang hãm hại người hiền, nên Mẹ ra bờ biển Nam Hải mà Mẹ ngồi Mẹ khóc.


Nhớ Mẹ đổ lệ Hải Nam
Bởi vì Mẹ cảm xót thương con khờ
Lòng lành yêu mến con thơ
Thương cho con trẻ bơ vơ hồng trần
Độ con thoát cảnh khổ thân
Thế Tôn thuyết pháp lý thần nào sai?
Chính ngày con bị đoạ đày
Mà con có hiểu lòng này Mẹ đau
Liền kêu Ngọc Nữ mau mau
Xuống trần Lịnh Mẹ truyền rao Phong Thần
Như Lai thuyết Pháp ân cần
Các con ráng học Phong Thần cho thông
Mẹ ngồi nhỏ lệ sầu trông
Bên bờ Nam Hải rất mong con về
Con ơi lòng Mẹ tái tê
Đây là kỳ chót cận kề Mẹ Cha
Nỗi lòng Mẹ gọi thiết tha
Lộ cho con trẻ gần xa hưởng phần
Phong Thần vạn phước thiên ân
Các con hãy ráng lập thân kỳ này
Cảnh Tiên có Mẹ có Thầy
Bảng vàng con đặng sum vầy đoàn viên
Giờ con cố gắng làm hiền
Tập ăn chay lạc gieo duyên buổi đầu
Dần dần đạo pháp thâm sâu
Trường chay con ráng đặng chầu Phật, Tiên
Sông mê bể khổ luỵ phiền
Cõi trần vất vả nào yên bao giờ
Phong Thần con chớ làm ngơ
Hãy lo dự thí, Mẹ chờ tên con
Đề thi con muốn vuông tròn
Ăn chay, làm phước danh son bảng vàng
Phong Thần giác ngộ đăng tràng
Trường chay để cứu vô vàn sanh linh
Mọi người dưới thế đồng tình
Thứ tha tất cả vạn linh muôn loài
Không tu cũng được về Trời
Tâm lành là Phật hiện đời này đây
Khổ thân bởi tội mình gây
Sát sanh thường mạng nghiệp dây luân hồi
Kỳ này lần cuối mà thôi
Mong con chớ để bỏ trôi Hội này
A Tỳ địa ngục sa lầy
Làm sao mẹ cứu, con này hỡi con!
Quỷ vương cướp mất đâu còn
Mẹ đâu giành lại đứa con Mẹ hiền
Ai là tiền kiếp căn Tiên
Đọc xong Thần Bản hiểu liền đặng thi
Học thi con hãy đến ghi
Nhờ nơi các cửa Từ Bi chứng rày
Nhà Thờ, Thánh Thất Cao Đài
Chùa Chiền, Tịnh Xá các Ngài chứng minh
Quán Âm, Đức Mẹ Đồng Trinh (MARIA)
Chúa Trời, Phật Tổ oai linh nhiệm mầu
Nay con thi lễ cúi đầu
Nguyện tên họ, tuổi ngõ hầu dự thi
Các cõi nay Mẹ đã ghi
Tự con chọn lựa – tự đi hành trì
Đây là Mẹ dạy hài nhi
Còn trong bá tánh Tăng Ni hiểu rồi
Mẹ đây lộ hết cơ Trời
Phong Thần thấu rõ, đổi đời Phước Duyên
Tăng Ni cố gắng hành thiền
Đạt Ma xuống bút lưu truyền oai linh
Đọc xong nêu rõ chúng sinh
Đây là vạn phước, vạn kinh chẳng bằng
Tăng Ni thi đức ban ân
Thuyết ra bá tánh Phong Thần đời nay
Kinh này có một không hai
Thiên cơ tiết lộ chỉ bày chúng sanh
Nếu ai làm phước, làm lành
Mẹ đã sẵn dành Thần Bản ráng âu
Đó là Báu quý Ngọc Châu
Học xong thi đậu, Tây Phương hầu gần
Chú kinh vạn quyển ngàn lần
Khó đem sánh nổi Phong Thần Quán Âm
Tây Phương Tam Thánh kiếm tầm
Di Đà, Thế Chí, Quán Âm độ người
Ai mà cao đức giúp đời
Niết Bàn Cực Lạc vậy thời đưa sang
Tối cao Pháp Chú vô vàn
Phật, Bồ Tát thuyết vào hàng thậm thâm
Đại Bi của Mẹ Quán Âm
Oai linh, nhiệm mầu cao thâm vô ngần
Từ khi Phật thuyết Phong Thần
Thâu nhập các pháp, mười phần lực hơn
Mẹ đà phân tỏ nguồn cơn
Diệu thâm Thần Bản ban ơn cho đời
Dự thi con hãy kịp thời
Như Lai Tổ Đạt ghi lời Phật tuyên
Vừa xong Thần Bản diệu huyền
Pháp thần ông được tăng liền rất cao
Ba nghìn hai lẻ lúc nào (3002)
Cõi Tây Thiên Trúc ghi vào tên Ông
Bởi vì đã lập đại công
Chúng sanh giác ngộ vượt sông mê trần
Thần thông cũng sánh ngang tầm
Nâng lên chín chín sáu trăm bốn nghìn (4699)
Mười phương, chín cõi đồng tình
Phong Thần bí pháp quang minh sáng ngời
Nếu ai biết rõ cơ Trời
Đọc qua thấu hiểu là người Huệ Quang
Hồng trần con chớ vương mang
Dầu cho quyền tước, giàu sang ích gì
Từ nay con quyết dự thi
Có Thần, Tiên, Thánh từ bi hộ trì
Nếu con có bạn cố tri
Truyền ra bạn biết cùng thi kịp kỳ
Chớ đừng ích kỷ làm chi
Sanh ra tai ách hoạ thì đa mang
Đó là phước đức thế gian
Mẹ nguyền dầu có gian nan cứu đời
Mong sao con trẻ ngộ lời
Phong Thần tái bản cứu người trần gian
Giúp con vượt khỏi tai nàn
Ăn chay, thiền định Phẩm càng cao xa
Đây lời Phật Tổ thuyết ra
Niết Bàn ở thế, Long Hoa cận kề
Thánh, Thần, Tiên, Phật cùng về
Dự hội Bàn Đào hưởng rượu trường sanh
Ngôi kia Phật đã sẳn dành
Cho người đỗ bảng Phong Thần dự thi
Quán Âm chuyển bút từ bi
Thuyết ra cơ điển phú thi Ta Bà.
Trích Điển Văn Thi Phú Quán Thế Âm Bồ Tát
TÂM SỰ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Người viết ra Phong Thần này là Đạt Ma Như Lai Tổ Sư Điển Thiên xuống bút ra đời Phong Thần Bản Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh ba kỳ. Nhưng kỳ Ba này Mẹ buồn hơn hai kỳ trước, Mẹ rất là buồn.

Đức Đạt Ma Như Lai một hôm xuống bờ biển phía Nam, nơi Quán Thế Âm Bồ Tát ngự. Tình cờ ông thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi khóc như mưa rơi, Đức Đạt Ma liền hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát: “Sao Đức Bà buồn mà khóc vậy?”. Quán Thế Âm Bồ Tát trả lời: “Tôi khóc vì chúng sanh dại lắm, lỗi lầm nhiều phen. Ta là Mẹ hiền không nở thấy đàn con dại mà không cứu. Ta xuống Điển Linh Quang không biết bao nhiêu lần, thế mà chúng sanh các con Ta không giác ngộ được, thì Ta vui sao được chứ…”

Đức Đạt Ma tới đây còn thấy Thế Tôn Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Phật thấy Bà ngồi nên Phật có lời mời Quán Thế Âm Bồ Tát về Tây Thiên Trúc dự hội Bàn Đào để tìm cách cứu dân độ thế.

---

HỘI YẾN CÕI TÂY THIÊN TRÚC

Cõi Tây Phương Thích Ca Mâu Ni cùng hội Phật, cả Niết Bàn đồng lòng vì tâm từ bi thương xót chúng sanh của Quán Thế Âm Bồ Tát nên Phật mở hội yến, mời tất cả các Trưởng Giáo của chín nước Thiên Đàng và năm cõi Niết Bàn về đây dự hội, đến dự đại hội có các vị Thần, Thánh, Tiên và Bồ Tát đầy đủ.

* ĐIẠ THẦN: Có 3 vị
1. Nữ Sinh Công Thần
2. Thần Tài
3. Thổ Địa
Đây là 3 vị Trưởng Giáo cung Địa Thần

* NHƠN THẦN: Có 3 vị
1. Địa Thần Quyền Nữ
2. Ý Nhi Kim Thần
3. Lưu Huỳnh Thổ Công Thần

*THIÊN THẦN: Có 3 vị
1. Đức Mẹ MARIA (Mẹ Chúa Giêsu)
2. Khương Tử Nha
3. Bạch Y Thần

* ĐỊA THÁNH: Có 3 vị
1. Đại Thánh Nguyễn Bỉnh Khiêm
2. Hồng Minh Nguyệt Nhơn
3. Thái Minh Thiên Vương

* NHƠN THÁNH: Có 3 vị
1. Kim Tra
2. Mộc Tra
3. Na tra


*THIÊN THÁNH: Có 3 vị và 1 Đức Chúa
1. Đức Chúa Giêsu
2. Lý Tịnh
3. Quan Thánh Đế Quân
4. Triệu Tử Long

* ĐỊA TIÊN: Có 5 vị
1. Tây Thi Tiên Nữ
2. Thiên Nga Tiên Nữ
3. Kiều Nguyệt Tiên Nữ
4. Cẩm Lan Ánh Tuyết Tiên Nữ
5. Hồng Đào Tiên Nữ

* NHƠN TIÊN: Có 3 vị
1. Ngũ Công Vương Khâm Tước
2. Thái Thượng Lão Quân
3. Hộ Pháp Phạm Công Tắc

* THIÊN TIÊN: Có 3 vị
1. Chúa Tiên Huyền Nữ
2. Hồng Quân Lão Tổ
3. Tam Thánh Đông Hải Tiền Bối

* BỒ TÁT gồm có:
1. Địa Tạng Vương Bồ Tát
2. Mục Kiền Liên Bồ Tát
3. Đạt Ma Bồ Tát
4. Ngũ Công Vương Bồ Tát
5. Đà La Ni Bồ Tát
6.Phổ Hiền Bồ Tát
7. Quán Thế Âm Bồ Tát

Cùng tất cả các vị Bồ Tát khác trong buổi dự tiệc vui vẻ, Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Như Lai đã thuyết ra pháp Đại Thừa tối cao Phong Thần Bản này.

---

Người viết ra bằng chữ Hán là Sư Tổ Đạt Ma Như Lai, nhưng lại có tên là Phong Thần Bản Quán Thế Âm Bồ Tát.
Là vì Bà quá thương tất cả chúng sanh. Bà ra bờ biển phía Nam – Nam Hải, Bà ngồi khóc khiến Thế Tôn cảm động vì lòng Bà Mẹ bao la, mới thuyết ra Bản Phong Thần này, truyền bá ra cách tu và ăn chay. Bản này do Đạt Ma Sư Tổ phiên dịch và xuống bút.

ĐẠT MA LÀ AI?

Là vị mà ở chùa thường tôn thờ, Ngài mặc áo xanh đen, vai quẩy chiếc giày và bằng gậy Kim Pháp. Sau khi Tổ Đạt Ma viết xong Bản Phong Thần này tự nhiên ở Niết Bàn rải các Hoa báu tung bay cả cõi Trời.

Các Đức Phật mười phương tỏ lòng hoan hỷ, Đạt Ma chứng quả Đấu Chiến Thắng Phật thứ hai.

Vậy từ nay cõi Niết Bàn có hai vị mang hiệu Đấu Chiến Thắng Phật.
1. Là Tôn Ngộ Không: Người diệt được Thiên Ma Ba Tuần đắc được Đấu Chiến Thắng Phật.
2. Là Đạt Ma Sư Tổ, người đã viết ra Phong Thần Bản thời Hạ Ngươn này, đời mạt pháp. Có công lớn lao cho nhân loại chúng sanh nên đắc quả Đấu Chiến Thắng Phật thứ hai.

Điều này cho thấy Phong Thần Bản là Bổn Đại Thừa, Nhứt Nguyên Lý Hư Vô Cực. Quyển sách này có ra nhiều nước, xuống nhiều nơi và nhiều thứ chữ viết để cho nhơn sanh dễ học và dễ tu, chỉ từ cách tu và cách ăn chay để thi và tự lựa chọn cung nào.

Đây là đời Mạt Pháp, cũng là quyển đầu tiên được tha tội cho các linh căn xuống trần mau tu trở về với Mẹ để kịp kỳ thi và dự Hội Long Hoa.

Các đọc giả đọc đừng khinh quyển Phong Thần Bản này. Nếu ai đọc qua mà truyền bá cho chúng sanh hoặc xếp chữ in lưu truyền rộng rãi ra chắc chắn người đó được đại phước mà còn hơn là tu ở chùa. Nếu đến tay mình đừng ích kỷ không cho người khác xem thì mình không được phước.

---

PHONG THẦN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Chia ra làm 2 phần:
1. Cửu Phẩm Thần Tiên Cõi Tiên
2. Phẩm Ngự Cõi Niết Bàn

PHẦN MỘT
CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ NHẤT – ĐỊA THẦN
Nước Thiên Đàng đầu tiên là cung Địa thần, đây là cõi Trời thứ nhất từ dưới lên.

Cung Địa Thần có đa số là các vị Địa Thần cư ngụ gồm tất cả các vị tu hành ở thế gian trong bá đạo tu đắc quả Địa Thần đều ngự Cung này. Gồm có Quan Thần, Dân Thần và thú vật mà các vị Thần nuôi nơi đây.

PHÁP ĐỊA THẦN

Có 3 hạng phép là: 28, 26 và 24 phép.
- Đây là trường thi cho người ở thế gian hiện tại. Từ lâu nay các con Ta có tu mà chưa biết cách tu để đạt về cõi nào. Nay Mẹ chỉ rõ cách tu dễ nhất và gần nhất.

- Bằng cách các con phải ăn chay. Ăn chay là các con đã tỏ lòng sám hối từ nhiều đời nhiều kiếp. Các con có ăn chay, các con mới có tha thứ cho tất cả và xả bỏ những tội lỗi trong nhiều đời của các con. Đây cũng là lần cuối cùng mà Mẹ tha tội cho các con, hãy nghe lời Mẹ chỉ còn lần cuối mà Mẹ phải cứu hết các con.

- Các con nên hiểu là tất cả các con biết ăn chay, cả nhóm ăn chay, cả nước đều ăn chay tu hành, biết tha thứ cho nhau, biết yêu thương, biết đùm bọc lẫn nhau thì thế giới đó không có chiến tranh, không có giết hại lẫn nhau và con người không còn tham lam dối trá, thì kiếp sống từ người trở nên là Bồ Tát vậy.

- Ngày hôm nay các con còn sống đây cho đến ngày thi thì Mẹ tập các con làm Bồ Tát, làm Phật và trường thi đã có dành cho mỗi trình độ đạo đức và cách tu ăn chay. Trong mỗi trường, đều có các vị chấm thi từng cung, từng cõi từ dưới lên trên rất rõ ràng. Kỳ Ba này Mẹ chỉ rất rõ để cho các con tự lựa chọn mà định cho số phận của mình. Vì từ đây Cha rất gần, Mẹ vẫn ở bên các con, Thánh, Thần luôn luôn hỗ trợ cho các con mà các con không học, không ăn chay, không định thiền, không làm phước đức mà cứ theo con đường ác thì lần này các con đừng trách Mẹ sao không cứu các con.Con ơi còn chỉ một lần
Ăn chay sửa tánh để còn dự thi
Bảng vàng tên tuổi đã ghi
Long Hoa đại hội được ngồi toà sen
Phật, Trời, Cha, Mẹ đồng khen
Chấm công tặng bản một ngôi sẵn dành
Non Tiên lộ bóng Ngọc hành
Hiện thân Bồ Tát độ dần chúng sanh

---

ĐÂY LÀ TRƯỜNG THI CỦA PHẨM ĐỊA THẦN
Có 2 vị chấm thi và 3 hạng phép: 28 phép, 26 phép và 24 phép.
Vị Giáo chủ chấm thi ở cõi này là 3 vị:
1. NỮ SINH CÔNG THẦN đạt 28 phép thần thông.
2. THẦN TÀI vị thứ hai đạt 26 phép thần thông.
3. THẦN THỔ ĐỊA đạt 24 phép thần thông.

Chúng sanh cõi Ta Bà và thế gian hồng trần ai muốn thi trường này về phẩm Địa Thần, đây là những người có duyên về với Nữ Sinh Công Thần, cũng là lớp nhẹ nhất, dễ học, dễ thi và cơ hội cho những chúng sanh ở hạng hạ thừa.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng ít nhất là 10 ngày.
- Tâm hiền lành, làm phước, bố thí.


Ngày sau chết rồi thì tuỳ việc phước đức mà chứng đắc 3 hạng phép thần thông như đã ghi. Đạt được thần thông nhiều hay ít hơn tuỳ theo sức ăn chay của mình. Còn ăn sụt xuống thì chẳng được gì, chẳng khác nào uổng công gieo lúa mà không thi gặt hạt nào, tức là không đạt pháp nào, đó là chắc chắn rằng bị đoạ sa A Tỳ Địa Ngục nếu Tâm ở ác.

Hoặc có vị nào trước giờ không biết, ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 9 ngày thì nay cố gắng ăn 10 ngày.

Đây là 10 ngày chay trong 1 tháng: mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, nếu tháng thiếu thì ăn thêm ngày 27.

Hoặc 10 ngày sau: mùng 8, 18, 28, 29 là ngày Vía Chúa Tiên Huyền Nữ.
- Mùng 9, 19, 29 là ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Mùng 1, 14, 15 và 30. Đây cũng là 10 ngày theo Phong Thần.


CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ HAI – NHƠN THẦN

Nhị cung Nhơn Thần – đây là cõi thứ 2 từ dưới lên trên tầng Trời.
Cung Trời Nhơn Thần: có đa số các vị ngự tại đây là: Nhơn Thần và các thú vật Thần nuôi, Dân Thần, Quan Thần tu đắc quả ở thế gian ngự tại cung trời này.

PHẨM NHƠN THẦN: Có 3 hạng phép là 34, 32, 30 phép.
Trưởng Giáo cung này là:
1. ĐỊA THẦN QUYỀN NỮ đạt 34 phép.
2. Ý NHI KIM THẦN đạt 32 phép
3. LƯU HUỲNH THỔ CÔNG đạt 30 phép.

Chúng sanh cõi Ta Bà chốn hồng trần muốn đăng ký dự thi trường này có 3 vị chấm thi như trên.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Ăn chay 1 tháng là 12 ngày (10 ngày theo Phong Thần cộng thêm 2 ngày nữa là mùng 2 và 25)
- Tâm hiền lành, làm phước, bố thí.

- Còn ăn chay 1 tháng 11 ngày thì rơi vào cung Địa Thần.


CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ BA – THIÊN THẦN

Cung THIÊN THẦN đây là cung thứ 3 từ dưới lên của cõi Trời, cung Thiên Thần có đa số là Thiên Thần đều về ngự, những vị tu ở thế gian đắc quả Thiên Thần đều về ngự tại cung này. Gồm Quan Thần, Dân Thần và các súc vật Thần nuôi.
PHẨM THIÊN THẦN: có 3 hạng phép là 52, 48, 36 phép.
Vị Giáo chủ cõi này là THIÊN THẦN ĐỨC MẸ MARIA (Mẹ của Chúa Giêsu) bên Thiên Chúa đạt 52 phép thần thông.

Ba vị Trưởng Giáo cung này chấm thi là:
1. ĐỨC MẸ MARIA đạt 52 phép thần thông.
2. KHƯƠNG TỬ NHA đạt 48 phép thần thông
3. BẠCH Y THẦN đạt 36 phép thần thông.

Chúng sanh cõi Ta Bà ai muốn thi trường này để được về cùng Mẹ MARIA nên đăng ký dự thi trường này.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng là 16 ngày
- Tâm hiền lành, thương yêu chúng sanh.

- Còn nếu ăn chay 1 tháng 15 ngày thì không đủ điều kiện dự thi trường này và bị rơi vào cung Nhơn Thần. Nên cố gắng vì bởi khi đăng ký thi thì sẽ có các chư Thần theo ghi chép và phò hộ cho mình được chứng đắc thì họ cũng có công.
- 16 ngày là: mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và mùng 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 22 (Ăn đủ 16 ngày này)

Hoặc 15 ngày là:

- Mùng 8, 18, 28, 29 là ngày Vía Chúa Tiên
- Mùng 9, 19, 29 là Ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Và các ngày: mùng 1, 7, 12, 14, 15, 22, 23, 24 và 30.
(Vì ngày 29 trùng nhau nên còn 15 ngày)


CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ TƯ – ĐỊA THÁNH

Đây là cõi trời thứ tư từ dưới lên của chín Tầng Trời, gồm các vị đắc quả Địa Thánh ngự tại đây. Khi tu hành đắc quả Địa Thánh hay còn gọi là Tu Đà Hoàn. Gồm có Quan Thánh, Dân Thánh, các con vật Thánh nuôi đều ngự tại nơi này.

Phẩm ĐỊA THÁNH có 3 hạng phép: 70, 68, 62 phép.
Vị Trưởng Giáo cõi này là Nam Thánh.
1. NGUYỄN BỈNH KHIÊM đạt 70 phép thần thông.
2. HỒNG MINH NGUYỆT NHƠN đạt 68 phép thần thông.
3. THÁI MINH THIÊN VƯƠNG đạt 62 phép thần thông.

Chúng sanh ở thế gian hồng trần, muốn đăng ký thi vào cõi này, dành cho những vị trong xã hội dễ đắc thành quả này.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng là 18 ngày.
- Tâm hiền lành, tánh dũng mãnh, hào khí, chánh nhân, quân tử.

- Ai không có tánh này thì khó đậu hoặc rơi vào trường Thiên Thần, dù ăn chay 1 tháng 18 ngày. Còn nếu ăn chay 1 tháng 17 ngày mà có tâm cao thượng cũng được đắc Thánh Nhân hàng Địa Thánh, không lọt vào phẩm Thiên Thần.
- 17 ngày là: 15 ngày của Thiên Thần cộng thêm 2 ngày nữa là: mùng 6 và 16.CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ NĂM – NHƠN THÁNH


Cung NHƠN THÁNH có đa phần là Nhơn Thánh đắc đạo ở thế gian đều ngự tại cung điện này khi tu đắc Nhơn Thánh Quả. Gồm có Quan Thánh, Dân Thánh và các con vật Thánh nuôi đều ngự ở đây. Đây là cõi Trời thứ năm.

Phẩm Nhơn Thánh có 3 hạng phép là: 91, 82, 72 phép.
Vị Trưởng Giáo cung Nhơn Thánh là:
1. MỘC TRA đạt 91 phép thần thông.
2. KIM TRA đạt 82 phép thần thông.
3. NA TRA đạt 72 phép thần thông.
Ba vị Nhơn Thánh này đều là 3 người con trai của Lý Tịnh, khi còn ở thế gian.
Các chúng sanh nào ở cõi thế gian hồng trần muốn thi vào trường này thì có 3 vị Thánh trên đây theo hộ mạng, sau về cõi Nhơn Thánh.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Ăn chay 1 tháng là 22 ngày.
- Tâm hiền lành, có tánh dũng mãnh, cương trực, hào khí, trung dân, ái quốc và là người chánh nhân quân tử.

- 22 ngày trong 1 tháng là: 17 ngày của Địa Thánh cộng thêm 5 ngày nữa là: 4, 5, 10, 17, 20.CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ SÁU – THIÊN THÁNH


Cung điện THIÊN THÁNH chính là cung điện Thiên Chúa Giáo gọi là nước Thiên Chúa tôn thờ ngự tại cung này. Trần gian gọi là đạo Thiên Chúa Giáo.
Có 1 hạng phép (3 hạng tiêu biểu và 1 hạng ngoại lệ) là 3600 phép, 220 phép, 172 phép và 120 phép.
Vị Trưởng Giáo cung Thiên Thánh này là: CHÚA GIÊSU đạt 3600 phép thần thông. Số phép Chúa Giêsu là số phép ngoại lệ ít có trong hàng Thánh.
Kế đến là:
1. LÝ TỊNH đạt 220 phép thần thông.
2. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN đạt 172 phép thần thông.
3. TRIỆU TỬ LONG đạt 120 phép.

Người cứu Ấu Chúa = Giêsu Thánh dũng mãnh dám chịu Thập Tự Giá đóng đinh để cứu độ chúng sanh là phải tôn thờ Chúa đạt bằng hàng Bồ Tát, hàng thứ 3 lớn hơn pháp Thiên Tiên, Hồng Quân Lão Tổ.
Chúng sanh nào đăng ký thi trường này của Chúa thì ráng theo Chúa gia hộ và cứu khổ cho mọi điều tốt lành.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng là 25 ngày
- Có lòng hy sinh, có tánh can trường và là bậc chánh nhân quân tử.

- Nếu ăn chay 23 ngày trong 1 tháng vẫn được đắc Thánh nhưng phải kèm theo một lời nguyện là Diệt cho hết bọn yêu quái, bọn Quỷ Vương tàn bạo. Cũng như thời xưa có bọn Quỷ Vương là Tào Tháo không ai diệt được, cuối cùng có Quan Thánh Đế Quân đã diệt được Tào Tháo.
- 25 ngày là: 22 ngày của Nhơn Thánh cộng thêm 3 ngày nữa là: 11, 13 và 21.CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ BẢY – ĐỊA TIÊN


Đây là cảnh Tiên đầu tiên của cõi Trời, một cảnh đẹp mắt. Nếu người thế gian hồng trần mơ thấy cảnh Tiên trong chiêm bao chắc chắn người đó là Tiên bị đày đoạ nơi trần gian do phạm luật Thiên Đình. Lâu năm Mẹ cho trở về cảnh cũ, ở thế gian thường nói, bàn chuyện Tiên, cảnh Tiên đẹp lắm, họ nói chơi hay nói thật đều đúng cả. Vì cảnh Tiên là cảnh đẹp nhất trên Trời, tất cả đều đẹp siêu phàm như người ở thế gian nói chẳng sai.

Kỳ này Mẹ kêu gọi các linh căn xuống trần mau mau thi vào phẩm này để được gặp Mẹ và tỷ muội của mình ngày xưa đang chờ đợi.

Phẩm ĐỊA TIÊN có 3 hàng phép: 482, 320, 282 phép
Cung Địa Tiên trên có 5 vị Tiên Nữ là Trưởng Giáo, cũng một ấn hai thông.

Đây là 5 vị Tiên Ngự Ngũ Hành còn gọi là 5 vị Ngũ Hành Vân là hợp thân với nhau khi còn ở thế gian, thời La Mã Cổ Đại, ở nước Trung Hoa.
Khi ở thế gian, 5 vị này kết bạn và cùng có một lời thề: Nguyện tu thành Tiên Nữ và đã gặp Thầy chỉ dạy luyện Đạo là Nữ Bà Minh Vương Khẩm Tước, sau tu đắc quả cùng một loại phép là 482 phép, chính là 5 vị sau đây:
1. TÂY THI TIÊN NỮ
2. KIM HỒNG NHI NỮ
3. CẨM LAN ÁNH TUYẾT TIÊN NỮ
4. THIÊN NGA TIÊN NỮ
5. MINH KIỀU TIÊN NỮ

Đây là 5 vị đều đạt 482 phép thần thông, các chúng sanh và các linh căn đang ở thế gian còn lần thi cuối cùng này hãy mau mau đăng ký dự thi vào phẩm 7 này sẽ đạt được 482 phép thần thông và sẽ được 5 cô Tiên này hỗ trợ đến cùng.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng là 27 tháng
- Tham thiền, nhập định (mỗi ngày thiền 45 phút đến 1 giờ đồng hồ, định hoặc tịnh 7 ngày. Lúc cuối đời, người có lòng hiền, lòng nhơn hậu).

-27 ngày trong 1 tháng là: 25 ngày của Thiên Thánh cộng với 2 ngày: mùng 2 và mùng 3.CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ TÁM – NHƠN TIÊN


Đây là cảnh Tiên thứ 2 ở cõi Trời, tầng này không khí nhẹ hơn, có nhiều cảnh đẹp y như cảnh Địa Tiên nhưng chỉ khác là không khí ở tầng này nhẹ hơn cõi Địa Tiên. Các vị ở thế gian tu hành đắc quả NHƠN TIÊN đều ngự tại cung điện này.
Gồm có Quan Tiên, Dân Tiên và các con vật Tiên nuôi.
NHƠN TIÊN có 3 hàng phép: 888, 772, 688 phép.

Trưởng Giáo cõi này là KIM TIÊN KHÍ HOÁ, còn gọi là THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, là LÃO TỬ.
1. THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN đạt 888 phép thần thông
2. NGŨ CÔNG VƯƠNG KHẨM TƯỚC đạt 772 phép thần thông
3. THÁI ẤT THẦN TÔN đạt 688 phép thần thông

Chúng sanh nào muốn đăng ký dự thi vào trường NHƠN TIÊN THƯỢNG THỪA này có 3 vị Tiên theo hộ mang.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay 1 tháng là 29 ngày.
- Tâm hiền lành, Tham thiền, nhập định (mỗi ngày thiền 2 đến 4 giờ đồng hồ, nhập định 12, 15, 17 ngày sẽ đạt tương ứng với 3 hàng phép trên đây).

- 29 ngày trong 1 tháng là: 27 ngày của Địa Tiên cộng với 2 ngày nữa là: 25 và 27 hoặc là 1 tháng bỏ 3 ngày.CHÍN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
PHẨM THỨ CHÍN – TIÊN THIÊN


Cung điện TIÊN THIÊN còn gọi là Cửu Thiên Huyền Hoá. Đây là cấp bậc cao nhất của chín tầng Trời, chín Cung Điện. Để qua cõi Niết Bàn đầu tiên phải qua cung Cửu Thiên Huyền Hoá này.
Đây là Thượng Tiên, những vị Đại Tiên sắp thành Bồ Tát ngữ ở cung Điện này, là những vị ở thế gian tu đắc hàng Thượng Thừa, có duyên theo Phật, Đạo Phật.
Cung Điện Tiên Thiên, các bậc Trưởng Giáo Thánh, Tiên khi có cuộc họp thì họp tại đây.
Vị Trưởng Giáo cõi này là CHÚA TIÊN HUYỀN NỮ, thế gian thường gọi là CỬU THIÊN HUYỀN NỮ đạt 2772 phép thần thông.
Kế đến là:
1. HỒNG QUÂN LÃO TỔ đạt 2772 phép thần thông.
2. Tiền bối TAM THÁNH ĐÔNG HẢI đạt 1882 phép thần thông
3. ĐỊA TIÊN KIM QUAN đạt 992 phép thần thông.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay trường
- Tham thiền, nhập định (mỗi ngày thiền 7 đến 9 giờ đồng hồ. Nhập định 20, 22, 27 ngày sẽ đạt tương ứng với 3 hàng phép trên đây. Định 20 ngày đạt 992 phép, định 22 ngày sẽ đạt 1882 phép, định 27 ngày đạt 2772 phép).PHẦN HAI
PHẨM NGỰ CÕI NIẾT BÀN


NIẾT BÀN có 5 cảnh giới Cực Lạc.
Đây là 5 cảnh giới có 5 trường thi hàng Bồ Tát, dành cho những bậc Tiền bối, những vị Đại Giác Ngộ, Đại Căn Cơ, Đại Trí Huệ. Đại Trí Huệ lập nguyện lớn và có lòng từ bi vô lượng kiếp.
Ai trong chúng sanh cảm thấy Cửu Thiên Huyền Hoá còn thấp so với ước nguyện của mình muốn trở thành Bồ Tát nên đăng ký trường thi này, đây là cơ hội cho số ít người trong thiên hạ.
Đây là Thượng Thượng Đại Thừa, muốn thi phãi nghĩ kỹ xem mình có đủ sức hay không? Chứ đừng tưởng thấy Bồ Tát là dễ dàng. Coi chừng trèo cao mà té nặng.


TRƯỜNG BỒ TÁT THỨ NHẤT
Đây Là Cảnh:
NHỨT THIẾT NIẾT BÀN

CÕI: HƯ VÔ KIM SẮC

Đây là trường Bồ Tát đầu tiên từ dưới lên, ai muốn thi vào trường này phải là những sĩ trẻ vượt qua CỬU THIÊN HUYỀN HOÁ, vượt qua chín cung Trời thì lọt qua cõi này.
Hàng Bồ Tát cõi HƯ VÔ KIM SẮC có 3 hàng phép 3002 phép, 3050 phép, 3072 phép.

Vị Giáo Chủ cõi này là Ông:
1. MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT đạt 3072 phép thần thông.
2. ĐỊA TẠNG VƯỢNG BỒ TÁT đạt 3050 phép thần thông
3. ĐẠT MA TỔ SƯ BỒ ĐỀ đạt 3002 phép thần thông

Khi Đạt Ma Tổ Sư chưa viết xong Phong Thần Bản này chỉ có 3002 phép thần thông. Khi viết xong đạt 4699 phép thần thông và vị tiền bối nào ở thế gian hồng trần muốn thi vào trường này đăng ký với điện kiện:

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay trường
- Lập nguyện độ chúng sanh
- Lòng từ bi vô lượng
- Trí huệ hàng thượng tuệ trí
- Thiền 1 ngày 12 đến 14 giờ đồng hồ sẽ đạt các hàng phép trên đây.
TRƯỜNG BỒ TÁT THỨ HAI
CẢNH NHỊ NIẾT BÀN
CÕI: NHẠC HỒNG NHI NGUYỆT CẦM LINH SƠN


Cảnh nhị Niết Bàn có cõi Hồng Bạch Nguyệt Cầm, Linh Sơn Hội Tràng Phật Bồ Tát. Đây là cảnh cõi Nhạc Hồng Nhi Nguyệt Cầm Linh Sơn, Dương Cầm khảy để cứu độ chúng sanh.
Cõi này có 7 cây đàn lợi hại, chỉ cần khảy nhẹ một cái có thể cả cõi Niết Bàn cảnh giới hoặc cung Thiên chín nước Thiên Đàng đều nghe nhạc đàn. Đây là loại đàn tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Các vị Bồ Tát ở cõi này suốt ngày ngồi nghe nhạc, hưởng thụ cảnh nhàn hạ, còn bảy vị Bồ Tát Đại Giác Kim Quang dùng đàn để khảy cứu độ chúng sanh cõi thế.
Tiếng đàn có thể là cho mọi người mê ở thế gian hồng trần tỉnh giấc và giác ngộ đường tu. Tiếng đàn làm cho chúng sanh không còn thù địch giết hại tất cả chúng sanh, tiếng đàn rất thanh tịnh và dịu nồng.

Cõi này có 3 hạng phép là: 4002 phép, 3099 phép, 3088 phép.
Bảy vị TRưởng Giáo cõi này là:
1. TỔNG TRÌ VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT đạt 4002 phép.
2. QUÁ KHỨ VÔ LƯỢNG KIẾP TỲ BÀ THI GIÁ NA PHẬT đạt 4002 phép.
3. QUÁ KHỨ CỨU THẬP, CỨU ỨC CÂN GIÁ SA PHẬT THẾ TÔN đạt 4002 phép.
4. QUÁ KHỨ VÔ LƯỢNG KIẾP THIÊN QUANG VƯƠNG TỊNH TRỤ THẾ TÔN đạt 4002 phép.
5. HIỂN KIẾP THIÊN PHẬT TAM THẾ NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT THẾ TÔN đạt 4002 phép.
6. QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI thần diệu chương cú đạt 4002 phép.
7. XIỄN THIÊN, Thai giáo QUÁN THẾ ÂM đạt 4002 phép.

Chúng sanh nào muốn dự thi trường này đạt cõi này nên đăng ký dự thi.
ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay trường.
- Lập nguyện độ chúng sanh
- Lòng từ bi vô lượng độ chúng sanh
- Mỗi ngày thiền từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ
- Nhập định 39, 40, 42 ngày để đạt 3 hàng phép trên đây.TRƯỜNG BỒ TÁT THỨ BA
CẢNH TAM NIẾT BÀN
CÕI: KIM QUANG ĐẠI GIÁC


Cảnh Tam Niết Bàn, cõi cảnh Kim Quang Đại Giác.
Cõi này các vị Bồ Tát ngồi toà sen dùng ánh hào quang màu vàng ngũ sắc quan sát xuống thế gian hồng trần để độ người cõi thế, độ Tăng Ni tu hành và người lương thiện. Khi gặp nạn tai hoặc quỷ vương ám hại, các vị này có trực giác siêu việt, siêu quang, siêu lý thuộc hàng nhị nguyện tu hành, nhiều kiếp hiến thân thành Bồ Tát, Phật.

Cõi này có 3 hàng phép là 4036 phép, 4072 phép, 4092 phép.
Các vị Trưởng Giáo cõi này là:
1. QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đạt 4092 phép
2. ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT đạt 4092 phép
3. DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT đạt 4092 phép
4. TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT đạt 4092 phép
Đây là 4 vị Giáo chủ cõi này.
Các bậc tiền bối ở thế gian hồng trần muốn đăng ký thi trường này rất khó đạt. Chỉ những vị tu hành qua nhiều kiếp Bồ Tát mới mong thi đậu trường này.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay trường
- Tu hạnh Bồ Tát
- Chí Tâm Đại Từ Bi có trí huệ Chí Khiếu quang Giác Ngộ đạt cõi
- Tịnh Thiền Tồi thượng thừa
- Nhập định: 44, 45, 46 ngày hàng thượng Huệ Trí để đạt 3 hàng phép trên đây.


TRƯỜNG BỒ TÁT THỨ TƯ
CẢNH NIẾT BÀN
CÕI: HUỆ QUANG


Cõi này các vị Bồ Tát dùng Huệ Quang để cứu độ chúng sanh. Các vị này tuy ở Niết Bàn rất xa với chúng sanh cõi thế gian hồng trần nhưng khi dùng Huệ Nhãn Quang cảm thấy chúng sanh như ở trước mắt, hiện tiền rất gần.
Để cứu độ chúng sanh, các vị này ngày ngày dùng Huệ Nhãn Quang để cứu độ.
Cõi này có 3 hàng phép là 4476 phép, 4399 phép, 4299 phép.
Đại diện có 3 vị Giáo Chủ:
1. AI DI ĐÀ PHẬT đạt 4476 phép.
2. DI LẶC VƯƠNG BỒ TÁT đạt 4399 phép.
3. VÔ LƯỢNG TAM MUỘI PHẬT đạt 4299 phép
Vị Tiên, Bồ Tát nào muốn thi vào trường này rất khó đậu.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Ăn chay trường
- Tu hành từ nhỏ
- Có Trí Huệ sáng suốt thưở nhỏ
- Có Tâm Đại Bi hiền lương
- Tịnh Thiền hàng tối thượng thừa tối cao
- Nhập định 46, 47, 48 ngày để đạt được 3 hàng phép trên đây.


TRƯỜNG BỒ TÁT THỨ NĂM
CẢNH NGŨ SẮC VÂN
NIẾT BÀN CÕI: TÂY THIÊN TRÚC


Cảnh Ngũ Sắc Vân, Niết Bàn cõi Nhất Thiết Kim Thiền Như Lai, Nhất Huyền Vi Diệu Pháp.
Đây là cảnh Trời Niết Bàn là cõi cao nhất, còn gọi là Tây Thiên Trúc, nơi Thế Tôn Như Lai ngự giá Giáo Chủ Tây Phương.
Đây là cảnh mà các vị chư thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Tiên từng ao ước một lần đến cõi này. Vì đa phần họ chỉ ngự hưởng nhàn cảnh Tiên ở cõi Trời, chưa từng nghe thấy cõi Niết Bàn bao giờ, vì có ước cũng không đến được vì khó đến.
Cõi này các vị tu luyện về Thiền Định để đạt Nhứt Thiết Như Lai chánh pháp Nhứt Tiền Vi Diệu Pháp Tối Cao Thượng Thừa ngự tại đây cõi Tây Thiên Trúc này.
Bồ Tát hàng này có phẩm cao nhất trong 4 cõi Niết Bàn kể trên.
Số phép hàng này chi làm 3 hạng: 4800 phép, 4772 phép, 4699 phép.

Giáo chủ cõi Tây Thiên Trúc có 3 vị:
1. THÍCH CA MÂU NI PHẬT đạt 4800 phép
2. NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT đạt 4800 phép
3. ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT đạt 4772 phép, chính là Tôn Ngộ Không người đã diệt Thiên Ma Ba Tuần cứu nguy Tam giới tập đại công.
4. ĐẠT MA NHƯ LAI đạt 4699 phép. Khi viết xong Phong Thần Bản Quán Thế Âm Như Lai, lập đại công thời Thượng Ngươn giúp chúng sanh nên giác ngộ để về cõi Cực Lạc như Phong Thần viết.DỊCH VĂN THI PHÚ
QUÁN ÂM BỒ TÁT TÁI BẢN
XUỐNG BÚT ĐỜI HẠ NGƯƠN

Để dạy chúng sanh trần thế và các cõi, các bậc tu cho mau chứng đắc kỳ Ba này. Mẹ Quán Thế Âm dạy rất rõ, dễ tu, chỉ cần ăn chay đó là sám hối từ nhiều đời, nhiều kiếp. Chỉ còn một kiếp ngắn ngủi này nên truyền bá ra cho chúng sanh được biết mà đăng ký thi cho kịp.
Kể từ khi chúng sanh nhận được Bản Phong Thần tái bản đời Hạ Ngươn này tu học sẽ có các vị Thần theo hỗ trợ ngày đêm để dẫn về nơi Cung mình lựa chọn.


THƠ

Bạch trinh nữ lấy nghĩa nhân
Muốn về cõi Phật lập thân cõi này
Ngày xưa tu học không Thầy
Giờ đây có Mẹ, có Thầy dạy khuyên
Dạy tu có cả Thiện Duyên
Cách tu có lớp, có trường, đề thi
Mau mau tên tuổi cứ ghi
Có Thần, có Thánh hộ trì sớm trưa
Hàng ngày thanh đạm muối dưa
Tìm đường trở lại Phật chừa sẵn ngôi./


MẸ QUÁN THẾ ÂM NGỒI KHÓC Ở BỜ BIỂN NAM HẢI

Qua rồi những trận bão giông
Quán Âm ngồi khóc bởi thương con trần
Nơi thì sụp đất, người thì cuốn trôi
Nhìn xem cảnh khổ khôn nguôi
Thấy người vùi lấp, kéo lôi mất hồn
Thế gian đâu có trường tồn
Cảnh trần là chốn dập dồn trả vay
Một lần có một không hai
Mẹ nay khuyên bảo gái trai nghe lời
Màn Ba đã cuối hết rồi
Hạ Ngươn nay đã lập đời Thánh, Tiên
Ráng nghe lời Mẹ dạy khuyên
Ghi tên chọn bảng đủ duyên kịp kỳ
Ăn chay khỏi lạy, khỏi quỳ
Định Thiền để được Điển thì ngự thân
Có Thần, có Mẹ ân cần
Mở cho sáng suốt rửa thân hội này./


PHONG THẦN XUỐNG BÚT KỲ BA

Nhờ Mẹ Quán Thế Âm ngồi khóc ở bờ biển Nam Hải vì lòng thương yêu đàn con thơ dại ở trần gian mê vật chất mới ra được Phong Thần.
Quán Âm Đức Mẹ nhiều lúc độ chúng sanh khỏi chốn sai lầm hồng trần, như đoạn thơ trước có ghi:

Lòng lành yêu mến con thơ
Thương cho con trẻ bơ vơ hồng trần
Độ con thoát cảnh khổ thân
Thế Tôn thuyết pháp lý thần nào sai?
Chính ngày con bị đoạ đày
Mà con có hiểu lòng này Mẹ đau…

Ý nói rằng:
Con bị đoạ sa A Tỳ Ngục mà các con không hiểu cho lòng của Mẹ. Chính vì thế, nên Mẹ Quán Thế Âm cho xuống bút kỳ Ba này nhằm hầu Mẹ truyền ra Phong Thần, vì Thế Tôn thuyết pháp tối cao. Mẹ sợ đàn con thơ trí tuệ ít, không hiểu được thông suốt Phong Thần mà uổng công lại bị đoạ không giác ngộ được.
Mẹ truyền các con ở trần thế ráng lo dự thi để ngày sau Mẹ truyền bảng vàng.
Ý nói: Mẹ sẽ truyền đến các con vào Phẩm Thần, Tiên; vì ở chốn hồng trần khổ, Mẹ sợ các con than sầu lạy khổ, đau thương đoạ đày, nên khuyên đàn con ráng tu học để sau về cảnh Tiên ngự hưởng an nhàn Trời ban.

Còn như không ráng lo tu, thi dự ngày sau khổ ải đoạ xuống A Tỳ. Chừng đó, Mẹ Quán Thế Âm không thể nào cứu được khi Quỷ Vương đã bắt tội và đưa con vào điạ ngục A Tỳ thì Mẹ đành chịu thua vậy, không thể nào cứu các con được. Ai là con của Thần, Tiên đọc xong Thần Bản này ráng để dự thi ngay liền, nếu không thì không còn kịp thời Thượng Ngươn Long Hoa Hội.

Mẹ khuyên: muốn được dự thi Phong Thần này, ai muốn thi trường nào nên đến Chùa, Tịnh Xá, Thất Cao Đài đặng lập nguyện là nơi đó có Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hoặc ở nhà mình cũng được, thành lòng thì Mẹ sẽ chứng ngay, để chỉ các con dự thi. Đây là Mẹ muốn nói đứa phàm phu, còn hàng Tăng Ni tu ở Chùa thì hiểu rồi; Mẹ dặn: Nếu có vị Tăng Ni nào hiểu thấu Phong Thần thì làm phước thuyết lại cho chúng sanh nghe hoặc khi chúng sanh đến Chùa, Am xin thuyết ra làm phước, vì đây là phước của thế gian hồng trần.

Mẹ nói dù cho vạn quyển kinh thiên chẳng sánh bằng. Mẹ khuyên Tăng Ni làm phước cho chúng sanh ngày nay chưa hiểu. Mẹ cho rằng: không dễ gì mà được Phong Thần thiên cơ tiết lộ để dẫn đường cho chúng sanh đi về cõi Trời, cõi Phật. Mẹ nói: ai mà là người có duyên trước đọc xong Ngộ liền, Giác Ngộ mà tu hành:

Tuy rằng không phải Ngọc Châu
Chớ đem so sánh Ngọc Châu chẳng bằng

Mẹ nói kinh Địa Tạng, Di Đà là đại phước đức chớ đem so sánh; phước bằng số 2, với Phong Thần là số 10.
Bao nhiêu Pháp Chú của Phật Bồ Tát đều không qua được Phong Thần này. Ngay cả Đại Bi Thần Lực Diệu Pháp của Mẹ cũng đành thâu vào Phong Thần vì lực Diệu Pháp Phong Thần mạnh hơn.
Khi mà đức Đạt Ma chưa ghi, đạt có 3002 phép, khi viết vừa xong đạt 4699 phép. Đây là Diệu Kỳ Thần Thông Đức Mẹ.

Khuyên chúng sanh các con ở thế gian đọc xong hãy truyền cho mọi người đọc, để cùng thi dự mà sau này thành Thần, Tiên, Bồ Tát mà dự hội Bàn Đào, hưởng rượu Trường Sanh. Nếu người có lòng ích kỷ coi xem biết một mình thì coi chừng người đó bị đoạ mang vào mình, vì đây là Bí pháp để cứu dân độ thế kỳ Ba này.

Đây không phải là đọc chơivui hay biết Phật, Tiên, Bồ Tát bao nhiêu phép mà đọc để tự chọn cho mình cách giải thoát, vì kỳ này là cận kề Long Hoa Hội, mà chúng sanh chưa giác ngộ.

Nếu ai có Tâm Đạo tốn chút ít tiền mà xếp chữ in, ấn tống quyển này thì người đó là Đại Phước nơi hồng trần này, về sau con cháu ăn mặc đẹp đẽ dễ thương. Ông bà siêu rổi nơi Phong Đô, Thất Tổ Cửu Huyền hoan hỷ, nếu chúng sanh nào chép ra cho truyền thật nhiều Phong Thần Bản này thì cũng được hưởng đại phước gấp mấy lần người tu ở Chùa.

Vậy chúng sanh nào chép được 10 quyển này đầu tiên hoặc in ra được 10 quyển chắc chắn ngày sau Đắc Quả Thánh Nhân chẳng sai chút nào.
Nếu ngày sau không đắc quả Thánh Nhân thì Thích Ca Mâu Ni ngự đài cao không thành Chánh Giác, vì đây là Đại Thừa Chơn Giáo Tối Thượng Thừa Ngài thuyết ra thì sao không mầu nhiệm được.

Trước khi ra Phong Thần Bản này, chính Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát có lời thề như sau:
“Nếu chúng sanh các con thi dự Phong Thần Bản này mà con sa vào trong ba đường dữ thì Mẹ thề không thành Chánh Giác.
Nếu các con trì đọc hoặc tụng kinh Phong Thần Bản này mà không được Vô Lượng Biện Tài Tam Muội, không được các bậc Tiên, Thánh, Bồ Tát, Phật gia hộ thì Mẹ thề không thành Chánh Giác”.

Nếu truyền bá trong thời hiện tại Mạc Pháp này cho các bá Đạo, tất cả sự mong cầu đều đạt kết quả, tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý.

Nếu không được như ý thì đây không đáng gọi là Bổn Phong Thần Quán Âm Bồ Tát, ngoại trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng thành cung kính đến quyển Phong Thần Bản này.

Nếu chúng sanh nào mộ đạo sáng ngời đến ấn tống ra ngàn quyển Phong Thần truyền bá hoặc cho người lành xem qua, coi như người đó về sau chắc chắn sẽ đắc quả tại Niết Bàn chẳng sai. Nếu không đắc, chắc Thế Tôn đâu dám là: Giáo Chủ Tây Phương thuyết ra Phong Thần Tối Cao Đại Đức như vậy.

Nếu chúng sanh nào ấn tống 10 quyển đầu tiên truyền bá Đạo cho Chùa, Tịnh Thất hoặc người am hiểu đạo, chúng sanh đó suốt đời được Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát độ mạng.


Phong Thần Phật thuyết chẳng sai
Làm người phải biết học ngay thi liền
Học mau để dự hội Tiên
Nếu không kẻo trễ như thuyền chẳng đưa
Học hành tạm đỡ muối dưa
Thanh tâm rửa xác Phật chừa sẵn ngôi
Phật, Trời kêu gọi con ơi
Màn Ba sắp hết nổi trôi chờ gì
Tu mau trở lại trường thi
Bài này Mẹ xuống Bút ghi rõ ràng
Truyền cho bá tánh thế gian
Ai muốn hết khổ, Tây Phang bước vào
Khỏi cơn sóng gió ba đào
Thoát đi một kiếp luân hồi tái sanh
Về Thiên dự yến Phật dành
Bồ Đào ban thưởng hiện hành chẳng sai
Bồng Lai Tiên cảnh tháng ngày
Hoa thơm tỏa mát, yến bày múa ca
Các con nay đã tầm ra
Phong Thần nhứt Bản được vào ghi tên
Kỳ Ba chỉ một lần thi
Biết mà không học vậy thì trách ai?
Phật, Tiên cứu độ hàng ngày
Phong Thần tái bản, Phật Thần dự thi
Ngày nay ấn bút Mẹ ghi
Mẹ cho các nước, xuống bài các nơi
Nước nào tiếng đó kêu mời
Chơn căn thức tỉnh học đời dự thi
Từ Phật, Tiên, Thánh, Thần ghi
Điển quang xuống bút cho nhiều linh căn
Quy là ý có, khác văn
Nội quy cũng đúng trường thi bảng đề
Bao nước kết hợp tựu về
Phong Thần tái bản thu về một nơi
Linh căn tu học biết rồi
Mỗi nơi, mỗi ý cũng lời Mẹ Cha
Phật, Tiên, Thánh xuống Ta Bà
Trợ duyên giúp sức xuống bài khuyên Tu
Một lần xuống bút khuyên đời
Ngàn lần phải chịu người đời chê bai
Lần này có một không hai
Chê bai mặc kệ, Ta đây chẳng buồn
Trần gian tham diễn nhiều tuồng
Tuồng nào cũng có đến hồi kết thôi
Phật – Ma, Ma – Phật khắp nơi
Con Người, con Phật, con Ma
Con Ta, con Phật mới ra Phong Thần
Lời đây Ta nói xa gần
Trông xa mà biết rất gần ở Tâm
Thương con Mẹ độ âm thầm
Thương con Mẹ kiếm, Mẹ tầm các con
Hữu tình chắc hoại chẳng còn
Vô Vi mà có trường tồn Bản Lai
Bút Thiên Ta đã xuống bài
Mong cho bá tánh đừng rầy bỏ qua
Truyền ra cho khắp gần xa
Để cùng tu học thi qua hội này
Về Thiên gặp Mẹ, gặp Thầy
Phong Thần chạm Bản, Hội này có tên./

---

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Phổ Đà Vương Nam Hải Chứng Minh

---

ĂN CHAY DIỆT TỘI – TRỪ BỆNH

Mẹ hiền cứu khổ Quán Âm
Mượn tay trần thế Linh Lan ghi lời
Mẹ nay hạ bút cứu đời
Dạy khuyên các trẻ y lời Mẹ ban
Ăn chay khỏi bệnh, nghiệp tan
Ăn chay mạnh khỏe, trái oan chẳng còn
Ăn chay huệ phước song toàn
Ăn chay niệm Phật phước còn tăng cao
Ăn chay sửa tánh dồi dào
Ăn chay mới biết thấp cao tu hành
Ăn chay niệm Phật làm lành
Ăn chay mới trổ nhiều cành Hoa Tiên
Ăn chay kết được Thiện Duyên
Ăn chay mới thấy Điển Thiên tăng dần
Ăn chay mở trí hội thân
Ăn chay mở được sáu tầng ngục môn
Ăn chay giữ được xác hồn
Ăn chay tan nghiệp, phước dồn về sau
Ăn chay cửa Phật đặng vào
Ăn chay áo gấm, mão bào Mẹ ban
Ăn chay cứu được tam tràng
Ăn chay cứu được bảy đời Mẹ Cha
Ăn chay niệm chữ Di Đà
Ăn chay con cháu cả nhà hiền lương
Ăn chay Phật chứng mười phương
Ăn chay ở thật, người thương kẻ chào
Ăn chay Phật, Thánh đón vào
Ăn chay Cha Mẹ rượu Đào đợi ban
Ăn chay không có gian nan
Ăn chay con cháu giàu sang hơn người
Ăn chay chẳng sợ chê cười
Ăn chay để mở mười điều Từ Bi
Ăn chay kinh chú ráng trì
Ăn chay để thấy những gì khai thông
Ăn chay biết được non bồng
Ăn chay mới thấy cái lòng biết yêu
Ăn chay niệm Phật sớm chiều
Ăn chay mới thấy được nhiều Điển Quang
Ăn chay không có chết oan
Ăn chay sống mãi còn tăng lộc tài
Ăn chay vạn kiếp gặp may
Ăn chay Tiên Phật đáp lai hộ trì
Ăn chay có dạ Từ Bi
Ăn chay thương hết những gì có thân
Ăn chay mới biết xa gần
Ăn chay mới biết mấy tầng thấp cao
Ăn chay khỏi đổ máu đào
Ăn chay mới được bước vào cửa Thiên
Ăn chay khỏi bị xích xiềng
Ăn chay mới thoát khỏi miền trầm luân
Ăn chay nghiệp chướng mới dừng
Ăn chay thoát kiếp mình từng trả vay./

---

VÌ SAO MẸ BẢO ĂN CHAY?

Vì sao Mẹ bảo ăn chay trong thời kỳ Mạt Pháp này?

Các nước hiện đại con người rất văn minh. Tiến hóa đến xã hội, thiên nhân tài trí. Người có thể đi trên mặt nước và đi lên cung Trăng, đi ngoài vũ trụ, con người kiếp này là Thần Tiên, Thánh Tiên và Thiên Tiên.

Từ chỗ siêu phàm tài trí biến hóa chế biến được tất cả những thứ mà thế gian đang cần để đổi lại những gì?

Là tiền. Vì tiền mà đánh mất lương tâm, vì tiền mà họ không ngần ngại chế biến ra những thứ có chất độc hại đến thân mạng con người, là do những người không tìm hiểu về hóa chất có hại lâu dài cho con người. Ở hiện tại thời kỳ này đây Ta chỉ cho một số nhỏ mà trần gian mắc phải:
Đây là Ta nói về động vật:
Heo, Gà, Vịt, Bò và Cá
1. Bò, Trâu: tuổi thọ của chúng từ 7 đến 10 năm
2. Heo: tuổi thọ của nó chỉ có 3 năm
3. Gà, Vịt: tuổi thọ cùa có từ 24 tháng
4. Cá: tuổi thọ của nó từ 4 tháng đến 1 năm

Ngày xưa, tất cả những con vật này các con ở thế gian, dùng nó không có hại đến bản thân, vì người nuôi nó bằng lúa gạo tự nhiên của người trồng, nên người dùng bổ dưỡng. Nhưng phải mắc tội đền mạng là luân hồi trả quả, thường mạng.

Còn hiện giờ những con vật nói trên đều có hại cho cơ thể và sức khỏe con người, còn gây tổn hại thêm. Như con Heo hiện giờ người ta nuôi bằng thức ăn gia súc mau lớn, còn Gà, Vịt, Bò sữa trong thức ăn đó chứa những thứ phì mau lớn, người chủ nuôi có lợi cho sự kinh doanh mà quên đi người ăn có hại.

Vì cái hại này không phải là nó phát sinh liền mà từ 3 năm đến 5 năm hoặc 10 đến 20 năm, những hóa chất đó nó ngấm ngầm trong từng tế bào của cơ thể và luồn qua làm mục xương của con người. Cho nên con người từ 20 năm trở lại đây ở thế gian phải mang nhiều bịnh và nhiều biến chứng trong cơ thể sinh ra như: bệnh tiểu đường, bệnh loãng xương, bệnh cao huyết áp, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh gan, sỏi mật, bệnh bao tử, u nang, u xơ, đại tràng, bệnh tim, suy thận, mắt mờ, phong nhức, tê bại, viêm xoang, thần kinh, tai biến, bại sụi… nó có từ trong hạt lúa, trái cây, rau cải. Người ta chế biến từng loại thuốc phì mau lớn, tất cả những loại này rất có hại cho con người ở thế gian, cho đến từ nước uống đến sông rạch, còn những loại giải khát toàn là bằng hóa chất.

Thì con người ở thế gian này cũng làm toàn bằng hóa chất tạo ra để nuôi thân. Bản thân bên ngoài trắng trẻo, đẹp đẽ, béo phì nhưng thân xác bên trong một người mang rất nhiều là bệnh, không biết chết lúc nào mà họ không cho đó là không quan trọng, mà cứ luôn luôn tìm thức ăn ngon béo bổ cho thân thể để cho các con bệnh, trong thân tiếp thêm phần tăng trưởng, làm cho con người càng ngày càng tê liệt thêm, mà người đời không hay biết. Cũng vì cái ăn, cái uống ngon miệng mà phải hại vào thân, thân bị đau nhức hành hạ kêu khóc, rên la cũng vì ăn ngon.

---

MẸ KHUYÊN ĂN CHAY

Đời này Mạt Pháp Hạ Ngươn
Ăn chay rửa xác để con dự thi
Muôn ngàn vạn kiếp béo phì
Gieo nhân thường mạng đến thì kiếp nay
Ăn chay sửa tánh thẳng ngay
Tạm dùng dưa muối, mặc ai chê cười
Ăn chay khỏi bệnh tiểu đường
Ăn chay nhức khớp khỏi vương theo mình
Ăn chay là cứu sanh linh
Ăn chay là hết nghiệp hình về sau
Ăn chay trị huyết áp cao
Ăn chay bao tử không cào bên trong
Ăn chay làm phước sửa lòng
Thân tâm thanh tịnh thoát vòng oan khiên
Ăn chay hết bệnh kinh niên
Tim, gan, ruột, thận, bệnh an như thường
Dù cho bệnh nặng phải vương
Ăn chay lọc huyết, máu càng lưu thông
Người gầy ốm yếu lại mong
Ăn chay đỏ thắm ngày càng đẹp ra
Tiểu đường lên máu bệnh đa
Ăn chay khỏi bệnh, khỏi ra tốn tiền
U nang cùng với viêm xoang
Ăn chay hết bệnh vậy thì mới tin
Ăn chay chữa bệnh tài tình
Loãng xương, tuột máu không còn trong thân
Máu lên say sẫm tay chân
Đầu xoay, mặt choáng, ướt đầm mồ hôi
Ăn chay niệm Phật biết rồi
Không còn bệnh tật nhả nhồi ở thân
Ăn chay đổi máu muôn phần
Bệnh suyễn, sỏi thận cũng dần tiêu tan
Ăn chay trị được bệnh gan
Dù cho cổ trướng cũng liền biến mau
Ăn chay không có bệnh đau
Bởi vì không có vi trùng chúng sanh
Không có máu thịt hôi tanh
Không thêm độc tố ký sinh hại người
Ăn chay giải độc trong thân
Cái thanh ta giữ, trược thì tống ra
Xác thân như ngọc như ngà
Tâm khai, Huệ mở, Phật Đà đâu xa
Ăn chay chơn Điển hài hòa
Gần chơn Bồ Tát xa lài Quỷ, Ma
Ăn chay phước đức hà sa
Ăn chay niệm Phật vượt qua hiểm nghèo
Ăn chay Thần, Thánh hộ theo
Độ đưa đến chốc đắc thành Như Lai
Phong Thần có một không hai
Hạ Ngươn Mạt Pháp, Ta đây xuống bài
Sử trao tu học mỗi ngày
Đề thi có sẵn, đính bài chờ danh
Kỳ này mau dự cho nhanh
Để không còn kịp mất danh một đời
Uổng đi một kiếp có thân
Mất đi biết đến mấy ngàn tái sanh
Tái sanh luẩn quẩn, loanh hoanh
Thú cầm, ngạ quỷ bị hành ngục môn
Mất đi một kiếp khó tồn
Hiện giờ còn xác, tỉnh hồn để tu
Kỳ Ba xả tội tha người
Kỳ Ba mở hội cho người hiền lương
Kỳ Ba Phật, Thánh mở đường
Đề thi có sẳn, chọn trường để thi
Phong Thần tên tuổi đã ghi
Y như điều kiện chắc thì đậu ngay
Lời Phật nói một không hai
Ai người ghi sớm Ta cho đắc thành
Đề tên với tuổi năm sanh
Số nhà, quận huyện, ấp thành ở đâu?
Ghi danh để nộp bản đầu
Phong Thần nhất bản ghi đầu tên danh
Quyết Tâm bảng dự thực hành
Chọn trường cho đúng, phải hành cho y
Trường có Giáo Chủ chấm thi
Người trần mau đến chọn thi kịp về
Quán Âm cứu khổ đã đề
Phong Thần tái bản cứu người trần gian
Lời thề chứng có Thiên Hoàng
Tu như bảng dự đắc thành chẳng sai
Nếu không chứng đắc như ngày
Ta thề không xứng Phong Thần Quán Âm
Thích Ca Phật thuyết chẳng lầm
Ai tu theo đúng Phong Thần đã ghi
Nếu không đắc đạo một khi
Ta không Chánh Giác Thích Ca kiếp này
Phong Thần tái thế kỳ Ba
Thích Ca thuyết Pháp, Đạt Ma ghi lời
Quán Âm nước mắt nhỏ rơi
Phong Thần hạ bút, cứu đời Hạ Ngươn./

12 giờ dứt điển ngày 23/04/Kỷ Sửu – 2009
Linh Lan ghi lời


---

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Phong Thần Quán Thế Âm Bồ Tát

---

Con Nguyễn Thị Linh Lan và Nguyễn Thị Linh Chi thành tâm cầu xin:
Mười phương Phật
Mười phương Pháp
Mười Phương Tăng

Cùng đại lực của Phong Thần Quán Thế Âm cứu độ cho tất cả chúng sanh gặp được Bản Phong Thần tái thế Kỳ Ba này. Đọc xong phát tâm tu đúng hành y theo lời Mẹ dạy, ghi tên vào bảng, tất cả được thi và được mau thành Chánh Đẳng Chánh Giác để được trở về gặp lại Mẹ Cha cõi Thiên.

Con cũng xin hồi hướng công đức này khắp cùng 3 giới 4 lời chúng sanh phát tâm hướng về Phong Thần ghi tên ứng thí để được Chánh Đẳng Chánh Giác trong hiện tại.

Chúng con xin cầu chúc các bậc Phật, Tiên, Thánh, Thần cùng Cửu Huyền Thất Tổ bảy đời chín kiếp của chúng con cũng hướng về Phong Thần Quán Âm này cho được chứng đắc cao hơn. Như Bồ Đề Đạt Ma có công ghi lại Phong Thần tái bản kỳ Ba.

Kính chúc quý đồng đạo xem rồi đừng bỏ qua và lưu truyền, ban bố cho nhiều người cùng được dự thi.

Kính chúc quý bạn sẽ đạt thành Chánh Đẳng Chánh Giác.
Tôi hai bạn Linh Lan và Linh Chi sẽ đem hết sức mình vì Cha Mẹ, vì Đạo Pháp ngày nay, bằng sự chánh niệm và chánh đạo.
3 giờ ngày 23/04/Kỷ Sửu-2009

---
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Phong Thần Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện đem công đức này
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ Tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.