Tôi gửi đăng các linh phù sưu tầm, các hình xăm hộ thân phổ biến ở Thái Lan. Vì mang tính tham khảo nên tôi không bàn sâu, chỉ trình bày hình ảnh mà thôi. Đợt 1, tôi đăng bộ phù Hanumal.