hihi!chivy !angel có nick fb nek!lấy không!chứ nick yahoo thì angel không dám cho!xợ làm phiền thầy!thông cảm!