Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon42 Xem Bài Gởi
Nghi quĩ

"儀 軌 ; S: sādhana hoặc tantra;

"Danh từ thường được dùng trong Kim cương thừa, để chỉ những bài chú về những phép tu thiền định đặc biệt. Những bài này thường thường trình bày các vị Hộ Thần (s: iṣṭadevatā, sādhita; t: yidam), như một thật thể mà hành giả có thể tiếp cận được, và cách thực hiện linh ảnh các vị đó. Trong Phật giáo Tây Tạng, đây là phương pháp tu học phổ biến, nhưng luôn luôn cần sự hướng dẫn của một vị Ðạo sư (guru). Mỗi hành giả sẽ được truyền tâm bằng một câu Man-tra liên quan đến một vị thần hỗ trợ.

Phần thực hiện Nghi quĩ bao gồm 3 phần: Chuẩn bị, phần chính và phần chấm dứt. Phần chuẩn bị thường là Qui y tam bảo và phát triển Bồ-đề tâm. Phần chính thường gồm có giai đoạn bắt đầu, giai đoạn tạo linh ảnh của một vị Hộ Thần và giai đoạn xóa tan linh ảnh. Ðó là lúc mà hành giả trực nhận Chân như, tính Không. Giai đoạn chấm dứt thường gồm có các lời chúc hay hồi hướng. Ðối với Phật giáo Tây Tạng thì việc thiết tưởng linh ảnh, Hộ Thần không hề có tính huyền hoặc hay cầu xin một đấng nào bên ngoài. Ðó là những phương pháp để tự đồng hóa với một nguyên lí năng lượng ở nơi chính mình. Các vị Phật trong hệ thống Ngũ Phật là những hình ảnh cơ bản nhất của các linh ảnh đó."

Đây là câu trả lời tại hạ lấy trong tự điển Phật Học . Mong đáp ứng được thắc mắc của huynh .

thân ái
Hùng Sơn
Anh cho hỏi thăm phật giáo mật tông ở việt nam có chùa nào không Anh. Em cũng muốn theo mật tông mà không biết. Còn Mỹ thì xa quá, em không có cơ hội. Nếu như Anh có biết thì nhờ Anh chỉ giùm. Em có lên mạng và tìm hiểu thì biết chùa Tây Tạng ở bình dương vị sư đầu tiên cũng tu mật tông nhưng không biết giờ còn không nữa. Em đã 42 tuổi, không vợ, không con nên nghiệp đời chắc sẽ không có. Nhờ Anh giúp giùm.
Trân trọng
Bảo Thịnh