cảm ơn mọi người, cảm ơn mấy thầy , mình lại có thêm chút kiến thức.