Tôi dự định đăng bộ phù trấn yểm trùng tang trong tài liệu sưu tầm thì tình cờ phát hiện bộ linh phù này đã được bạn QuangTichPhapSu đăng trên một trang web khác, thậm chí còn đầy đủ hơn. Lòng rất hoan hỉ, tôi đã save lại và sửa chữa nét cho rõ ràng cộng thêm chú thích. Nhận thấy những gì tôi có không bằng của bạn QTPS, nên tôi xin mạo muội đăng lại tài liệu này cho hoàn chỉnh.
Xin cảm ơn bạn QTPS đã có công đăng tải để mọi người có cơ duyên tham khảo. Rất mong bạn đóng góp thêm để huynh đệ mở rộng kiến văn.

1- Phù để gối đầu người chết:2- Phù dán giữa rốn người chết:3- Phù dán giữa ngực người chết:


4- Phù dán lót dưới quan tài:

5- Phù chôn yểm trên nóc mộ: