Chao ban,

Chuyện khiêu dâm rẻ tiền, không lẽ Huynh Hung Sơn không còn ý tưởng nào nữa mà phải viết ba cái chuyện như thế này.
TB: Tui thấy có ghi trích dẫn từ website: coi...thai.com ma ?