Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
tại sao bạn ko ghét những kẻ hồi giáo cực đoan gây khủng bố đau thương cho toàn thế giới?
tại sao bạn ghét thập tự chinh chỉ vì để chống trả hồi giáo cực đoan?
hay bạn ghét vì họ là nguyên nhân của "giải phóng nô lê"
là nguyên nhân của nền dân chủ
là nguyên nhân của hội chữ "thập đỏ"
trong khi họ chỉ vì giáo lý "mến chúa yêu người"?
Họ là nguyên nhân của tội ác diệt chủng ở vùng Nam Mỹ, Trung Mỹ và Bắc Mỹ dưới danh nghĩa Thập Tự Chinh.
Họ là công cụ cho bọn Thực Dân tạo nền tảng gây phân hoá dân tộc các nước bị đô hộ.
Họ là công cụ để bọn thực dân tuyển lính để xâm lược các nước lạc hậu.
Họ là ma đạo đã dùng thuật trấn yểm Chúa Jesus bằng cách chọn thập tự giá làm biểu tượng tôn giáo để mượn năng lượng tâm thức của giáo đồ ngay thơ trấn yểm ngài.

Jesus là đấng vĩ đại với lòng từ bi yêu thương chúng sanh vô bờ. Nhưng giáo hội đã lợi dụng hình tượng ngài để trục lợi chính trị.