tại sao bạn ko ghét những kẻ hồi giáo cực đoan gây khủng bố đau thương cho toàn thế giới?
tại sao bạn ghét thập tự chinh chỉ vì để chống trả hồi giáo cực đoan?
hay bạn ghét vì họ là nguyên nhân của "giải phóng nô lê"
là nguyên nhân của nền dân chủ
là nguyên nhân của hội chữ "thập đỏ"
trong khi họ chỉ vì giáo lý "mến chúa yêu người"?