kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Kim cang

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định Kim cang

  Tôi chỉ trích một đoạn của kim cang ,để giúp người trên d đ này thông hiểu , vì tôi thấy cả trăm người trên d đ này đã cho mình thông minh , bật tri thức nhưng lại bị vướn mắc vô danh tướng hữu hình ,mà làm khổ cho nhau .
  DỊCH: KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG NÓI

  Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? Như Lai có nói pháp chăng? Tu-bồ-đề thưa: Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt.
  -----------------------------------------------
  Và đoạn thứ 9
  DỊCH: MỘT TƯỚNG KHÔNG TƯỚNG.

  - Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Tu-đà-hoàn hay khởi nghĩ thế này: Ta được quả Tu-đà-hoàn chăng? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy! Vì cớ sao? Tu-đà-hoàn gọi là Nhập lưu mà không có chỗ nhập, chẳng nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là Tu-đà-hoàn.

  - Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Tư-đà-hàm hay khởi nghĩ thế này: Ta được quả Tư-đà-hàm chăng? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy! Vì cớ sao? Vì Tư-đà-hàm tên là Nhất vãng lai mà thật không có vãng lai, ấy gọi là Tư-đà-hàm.

  - Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? A-na-hàm hay khởi nghĩ thế này: Ta được quả A-na-hàm chăng? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy! Vì cớ sao? A-na-hàm tên là Bất lai mà thật không có bất lai, thế nên tên A-na-hàm.

  - Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? A-la-hán hay khởi nghĩ thế này: Ta được đạo A-la-hán chăng? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy! Vì cớ sao? Thật không có pháp tên là A-la-hán. Bạch Thế Tôn nếu A-la-hán khởi nghĩ thế này: Ta được đạo A-la-hán tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Bạch Thế Tôn! Phật nói con được Vô tránh tam-muội là bậc đệ nhất trong số người đó, là A-la-hán ly dục đệ nhất. Bạch Thế Tôn! Con không khởi nghĩ con là ly dục A-la-hán. Bạch Thế Tôn! Nếu con khởi nghĩ: Con được đạo A-la-hán, Thế Tôn ắt chẳng nói Tu-bồ-đề là người ưa hạnh A-lan-na. Do Tu-bồ-đề thật không có sở hành nên gọi là Tu-bồ-đề ưa hạnh A-lan-na.
  ---------------------------------
  Vậy kinh kim cang cũng nói vô sở trụ vô sở đắc ,nhưng trên d đ này luôn nghỉ có những quả vị đó mà gắn ghép tội, cho tôi xưngngười này hoặc người nọ , đúng ra chỉ có ngã quỷ, súc sanh,hay xưng danh để mọi người phải lạy và cung phụng cho nó ăn ,hoặc tôn thờ nó chức vị này hoặc chức vị khác , cũng như người có hiền thì người ta mới gọi đó là hiền nhân .
  Người có tấm lòng bao la ,người ta mới gọi đó là vị bồ tát , vậy ta có cần xưng ko???ko cần xưng danh xưng tướng , mà hành trì người nhìn vô cách hành trì để biết người đó tâm vị nào ,còn vị TU ĐÀ HOÀN , A NA HÀM , A LA HÁN cũng theo hành trì tin tấn mà tự có ngôi vị đó , tại sao ? phải xưng danh này hay danh nọ ,ngay trên d đ này tôi phải chịu mang tiếng điên khùng , vì mơ ảo vị bồ tát ,người ta nói tôi ko tu , tôi cũng đành cam lòng chịu , vì tu làm gì có văn tự để diễn nói ,phật hiền ,mới gọi là phật có ai nói phật dữ đâu ,khi tu lòng người phá chấp thì lòng mới tiến dần đến quả vị , nhưng có vị tự xưng THÁNHtâm chấp và bắt từng chuyện nhỏ , và sát phạt đó có phải thánh ko???,tự xưng tri thức thông minh , nhưng chấp từng dấu từng chấm phẩy , chấp từng lời ,vậy quả vị kia có đến ko???
  Vì trên d đ này ai cũng cho thông minh tôi ko cần giảng nói chi mà chỉ đưa lên hai đoạn kinh để tham khảo thôi .
  Có vị vỗ ngực cho mình là bật tu hoặc thần thông ,nhưng tâm tham chấp , dùng lời nói ko tao nhã , vậy thần thông kia làm sao có mà xuất , tôi nói lên mong sao ai cũng thành phật , thành bồ tát , thật sự , ko ảo , ko mơ hồ vọng tưởng , cứ tu hành trì mà quả vị sẽ có .tẠI SAO CÒN THAM CHẤP ,VĂN TỰ ,KO ĐEM ĐẾN QUẢ VỊ ĐẮC CHO MÌNH , MÀ LÀ HÀNH THỰC TIỂN

  NHỮNG ĐIỀU TỐI KỴ CỦA NGƯỜI TU
  1-Không khoe khoang tài cáng ,hoặc thành tựu của mình ,vì sao?lòng người luôn có THAM,SÂN,SI ,ba thứ này khiến họ luôn tham vọng ,ganh ghét ,thất vọng ,khổ nảo ,ưu phiền ,sẽ biến thành xảo ngôn ,loạn tánh ,lời nói ko làm chủ ,nên người tu muốn ko bị làm phiền thì đừng rơi vào cảm bẩy , chỉ nên chia sẽ cùng nội bộ hoặc người thân cận mà thôi ,hoặc chỉ để làm phương tiện hành trì cho người đệ tử ,theo tu .
  2-ko tự nhận mình là sư phụ ,người mang danh sư phụ là tự sát ,trách nhiệm của người sư phụ làm tấm gương ,đủ đạo hạnh ,nhập định ,tin tấn ,đủ khả năng dìu các tín dồ đi đúng chánh pháp ,ko ngã mạng tự xưng ,danh sư phụ , danh PHẬT ,danh BỒ TÁT , danh A LA HÁN tất cả chỉ là hư danh vô thường vì sao?TA có đạt trên bước hành trì thì danh đó tồn tại của người đời đặt ,nếu ta sao lảng trên bước đường tu , danh đó người trần phỉ báng ,và bôi nhọ nên việc tối kỵ ko tự xưng ,.Ngườ làm thầy là người đứng trước mũi sào ,khi sóng gió người thầy lãnh hết ,và dễ rơi vào địa ngục
  3-KO vọng niệm ,từ ngoại cảnh ,đến nội cảnh đều là vô thường , có đó là biến đi luôn thay đổi ,mọi tướng đều là giả cả ,nếu người tu vọng niệm sẽ khiến đến loạn tâm .,vì đó là vô thường biến đổi , ko hơn thua ,vì nói hơn thua lòng đã rơi vào vướn chấp ,sẽ giới hạn bước tiến của người chân tu ,
  4-Dưới ánh mắt của vị tu chứng ,chỉ có lòng tha thứ dù họ súc phạm đến mình ,vì sao?người tu đã được một khả năng phổ độ cứu bệnh hay làm phật sự , nếu để lòng ganh ghét hay sân hận thì lòng vị tha bị giới hạn ,ko có khả năng đi cứu người dù người đó là kẻ thù của mình .
  5-Người tu phải lấy thực tiển làm nền tảng ,ko chấp kinh ,mà phải trãi rộng lòng bao dung ,ko bắt lỗi ai nếu ta còn đi sửa , hoặc bắt lỗi chính ta đang đưa mình vào vực thẳm ,vì cái ngộ của người khác ta nên tôn trọng ,không đề cao cái ngộ của bản thân , nên rút lui khi ko đồng chung ý kiến ,để bảo toàn tinh khí thần ,GIỮ LÒNG CHÁNH NIỆM
  6- Ta ko chê khen ai cả ,cảnh trần tuy có lẫn lộn nhưng đã an bày ,người tâm ma đi với tâm ma , người tâm quỷ ,đi với tâm quỷ , người tâm bồ tát đi với tâm bồ tát , giống nào đã lui về giống đó nên người tu ko nên khiển trách ta ,chỉ khuyên ,không được thì thôi vì tất cả đã có sự an bày ,đây là sự tối kỵ người tu nên tránh để ko bị sai lầm.
  7-câu muốn nói là A DI ĐÀ PHẬT ,sau câu nói là A DI ĐÀ PHẬT người tu sẽ được chánh niệm của câu nói
  __________________
  CƯ SĨ DIỆU ĐỊNH A DI ĐÀ PHẬT
  Last edited by minh đài; 28-07-2010 at 07:45 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Kim Cang Katha hay Mười Danh Hiệu Như Lai !
  By Xuananbinh in forum Các bài của Thâỳ TIÊUDIÊUTỬ - XuânAnBình
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 19-10-2011, 08:10 PM
 2. Trả lời: 27
  Bài mới gởi: 02-04-2011, 05:20 PM
 3. Tự Tu theo Kim Cang Thừa
  By vampire2001vn in forum Mật Tông
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 31-10-2007, 09:13 PM
 4. địa chỉ của các Trung Tâm Kim Cang Thừa
  By vampire2001vn in forum Mật Tông
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 16-10-2007, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •