Chuyện là vầy , đệ có thấy và đọc qua cách luyện công của đạo gia : Luyện tinh hóa khí - luyện khí hóa thần - luyện thần hoàn hư - luyện hư hoàn đạo !! mà không hiểu hết được ý nghĩa của nó !! mong các a/c/e cô chú chỉ điểm giúp :)