Mơ thấy răng ṛung có chảy máu là điềm xui, mơ thấy răng cấm rụng là có người thân mất.