Theo tôi được biết thì Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn đến từ Bhutan. Mục đích chính của chuyến sang Việt nam lần này là để Truyền Mật Thừa cho Tăng ni, Phật tử, giúp Mật tông VN phát triển mạnh. Chiều ngày 09/12/2007, Đức Pháp Vương cùng hai Nhiếp chính Vương và 9 vị cao Tăng đến Mật thất Tây thiên – Tam đảo – Vĩnh phúc. Lễ Cung nghinh Ngài được Tổ chức với sự tham gia của các Sư cô trong Thất Tây thiên cùng rất đông Chư Tăng ni và Phật tử các nơi. Buổi tối cùng ngày, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng hai Nhiếp chính Vương và 9 vị cao Tăng làm Lễ và Truyền Mật thừa cho Chúng Tăng ni và Phật tử tại Thất Tây Thiên. Sáng ng ày 10/12/2007, Ngài làm lễ cúng Hộ ma tại nơi trước đây là Chùa Phù nghì . Cuối buổi lễ Đức Pháp Vương tìm vị trí đặt đá và trồng 2 cây bồ đề. Buổi chiều, Ngài tiếp tục truyền Mật thừa ( việc truyền khẩu rất quan trọng ). Đến khoảng 6h, toàn thể Tăng ni, Phật tử tiễn Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn ra sân bay. Nhiếp chính Vương Thuksey Rimpoche đời thứ II và Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rimpoche đời thứ IX cùng 9 vị Cao Tăng trở lại Thất Tây Thiên để tiếp tục Tryền Thừa và Giảng Pháp. Ngày 11/12/2007, lễ đặt đá đã diễn ra tại nền Chùa Phù nghì. Khi bia đá được đặt xuống, chợt ánh nắng vàng chiếu xuông rực rỡ mặc dù quanh đấy thời tiết vẫn âmu, mây mù. Phải chăng đó là Phật quang chiếu xuống?
Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rimpoche, Nhiếp chính Vương Thuksey Rimpoche và các vị Cao tăng khác liên tục Truyền Mật thừa và Giảng Pháp đến hết ngày 13/12/2007. Tôi thấy tất cả Tăng ni Phật tử có mặt tại Thất Tây thiên đều vô cùng biết ơn và khâm phục sức làm việc cũng như nhiệt tình của các Ngài. Có thể nói rằng chuyến thăm và Truyền Pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng hai Nhiếp chính Vương và 9 vị cao Tăng đã thành công tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng hàng Phật tử ch úng tôi Tâm còn “ loạn” quá. Nhiều PT khi thấy được ban phước là loạn hết cả lên không còn để ý gì đến bài Giảng và trật tự.
Mô Phật.
Hiểu biết của tôi còn nông cạn . Xin được chỉ giáo nhiều. Thanks
Chánh Trung Minh email:daotrangthanhduc@yahoo.com.vn