ĐƯỜNG XOĂN ỐC /SPIRAL CŨA NAUTILUS

(trich dan tu wikipedia)

(from Ammonite III)
(http://www.youtube.com/watch?v=dCUkv...1&feature=fvwp)
đường xoăn; ôc; khăc trên đá, từ thời tiền sử :


(http://spiralzoom.com/Culture/Prehis...storicArt.html
đường xoắn ốc trong cơ thể sinh vat:


(http://spiralzoom.com/Science/Spiral...HumanBody.html)
ĐUONG XOĂN ỐC đã được con người (?) ghi nhân từ lâu lăm rồi, va các tông phái huyền môn chuyên về đường tròn xoan ốc chăc cũng hinh thành trong thoi ky này .Những chử phép này theo thoi gian bị và đựoc phân lạc vào các tông phái khác nhạu ….


Vài chử bùa/phép có hình xoắn ốc/spiral:
từ đơn giản:

(trich dẫn từ BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI)

(TRICH DẪN từ BUA TỪ NÚI CẤM)

ĐẾN PHỨC TẠP:(Quy bạn nao chưa có cong phu tu luyện lâu năm, xin đừng theo dõi đường đi cũa net vẽ chử phép này.)
Chú thích: chử phep trên neu in ra, đem dung xai khong kết quả . bởi vì ,ở đây tui không trình bày cach luyên va cach xử dụng

Chư phep ĐỘC THỦY này TUY rắc rối, nhưng phần trên chỉ vẽ 1 nét, phần dưới chỉ vẽ 2 nét (không kể 4 chử phụ 1nét)
Đây cũng la đac điểm cũa những tông phái chuyên về chử phep’/bùa hình xoắn ốc : net vẽ bắt buộc đi liền 1 mạch, thong thường chỉ có 1-3 nét, ( như trong tông môn cũa đt tui ) tối đa la 7 net….
Theo lời thầy noi: đối tượng chính cũa bùa phép tròn xoắn ốc là sinh vật ( dưỡng sinh, bảo vệ hay đã thương, sat tử) . những tông phái này thường it quan tâm đến các đối tượng khác như: diet trừ tà ma quy quai, luyện ngoại lực ( ngãi, thần trùng, am binh, thien binh) chi bao vê con ngừoi phòng chống tác động cũa những đối tượng trên .
Ngừoi luyện phép tròn xoắn ốc phai dùng thần lực’, nội thân lam chinh , cho đến khi thấy được chử phep hiện rõ ở lòng ban tay thì mới gọi la thanh công vien mãn, người thường khong thấy được, chi ai có công lực ngang hay cao hon mới thấy ( Hởi ôi,, chỉ tội nghiêp cho đt tui…cho đến bây giờ quán tưởng chử phép mà nó chi xuất hiện ở trứoc ấn đường khi chớp khi tắt ..đành phải dùng đầu lưỡi hay nhan để tác pháp!!!) / chuyện là như vầy:
Sư phụ cũa Thầy tui,la hòa thượng trụ tri 1 chùa ở vùng thủ đức-bình dương, 1 hom co 1 ngừoi lạ đen thăm chùa…,1 hom vị kỳ nhân này đưa lòng bàn tay cũa mình và hỏi : ông có thấy gì khổng? sư tổ cũa đt tui ngạc nhiên, nhung chú ý nhìn thi thấy sao co lằn điên, màu đỏ giong như chử phép bản môn . vi kỳ nhân nói: tôi đến đây là để truyền lại cho ông cai yếu quyết cuối cùng cũa tông môn, vì đã đến lúc cũa ông ..Sau đó 3 ngày thi sư tổ luyên, thành công ,ngừoi khách ra đi khi noi xong cau này: bây giờ ban tay cũa ông co thể lam gì cũng được . không biet vị ky nhân co dặn dò sư tổ gì không, mà thầy cũa tui cũng không luyện đươc cac chử phép xuất hiện ở long bàn tay, ông là đệ tử duy nhât cũa Sư tổ.
Thầy tui kể, khi Sư phụ cũa thầy qua đời thi tín đồ trong vung Thu đức-binh dương, di theo sau quan taì dài hon 1 cây số .
Dt tui viet ra bai nay, cung chi hi vọng đựoc găp kỳ nhân chi dạy cai yếu quyết cuối cùng cũa Ngũ hành tông (kim môn,thủy mon,mộc môn,hỏa môn,huyền hoàng môn).
Thông tin duy nhất mà dt tui muốn trinh bày ở đây là:trãi rộng trên khắp miền Đong nam á, luon luon co những kỳ nhân lãng du hành đạo .Ở phương Tây này, tui không biết có hay không những vị như vậy ?chi biết là có quá nhiều các đồ trang sưc; cac “bùa trang trí” sử dụng huyền thoại kỳ bí cũa đường xoắn ôc…để kiếm tiên….
Đây chỉ la những hiểu biet nho hẹp trong tông môn cũa đt tui , nếu có sai lầm, sơ sot; xin quy bạn hửu vui long chi giạo
Dhs-dt


------------------------
Đầu ……Như lai
Chân ……Di lặc
Mặc ,,,,,,,,Vô tự chân kinh