Hồi xưa có 1 cái topic là RESORT SPAM...tất cả mọi thành viên từ nick xanh nick đỏ đến các nick spam vào tám vui....

Thế nhưng không hiểu mấy ông bà MOD nào bị động mồ động mã xóa sạch topic đó....

Dẫu sao nó cùng là kỹ niệm của mọi người...dù họ không vào viết bài..nhưng lâu lâu cũng ghé qua xem để ôn lại kỷ niệm xưa...

Thế mà xóa không thương tiếc...xóa thiếu suy nghĩ....

Hãy xem lại các topic xưa lắc xưa lơ vô giá trị từ năm 2009 đi....sao không xóa ???

Chán quá luôn...

Giờ mọc lên cái topic Xóm Nhà Lá...vô duyên cực kỳ của mấy MOD...vậy không lẽ xóa cái topic RESORT SPAM...là để cho cái topic Xóm Nhà Lá lên ngôi à ???...

Đúng là chẳng ra làm sao hết..

Quá ấu trĩ....