Hội Thảo Thông Thiên Học ngày 27-5-2012 tại Mỹ

Đề tài : CON NGƯỜI LÀ AI ?
XUỐNG CỎI TRẦN LÀM CHI ?

1.- .........
3.- http://www.youtube.com/watch?v=i6NHF...feature=relmfu
4.- http://www.youtube.com/watch?v=g2_f0...feature=relmfu
5.- http://www.youtube.com/watch?v=kWB7l...feature=relmfu
6.- http://www.youtube.com/watch?v=BRTL4...feature=relmfu