tốt nhất là ko nên xuất hồn nếu tâm chưa định và nếu ko có 1 bậc thầy dẩn dắt vì nếu tâm loạn động hay có những ý đồ ko tốt thì mình sẻ bị hai, vì linh hồn biết hết mọi suy nghĩ cũng như tư tưởng của ta.

Cách thiền tâm 0, rất tốt.