Tôi có cách xuất hồn cực kỳ đơn giản muốn là ra khỏi xác liền. . . . . Dù không luyện tập vẫn xuất được. . . . . . . . . . . . .