hay đó bạn, duy chỉ có điều khi đặt hai tay lên đầu gối mà "đầu ngón trỏ bắt vào đầu ngón giữa" thì hơi phiền phức? bạn có thấy thế không?
không biết bạn đã tập thiền vô vi chưa?