Khi nào có chút thời gian tại hạ sẽ kể chuyện thằng bùa già Lonist xuất hồn vừa để hành nghề vừa để đi theo dõi mấy mụ người iu cách xa ½ vòng trái đất như lào nhé.. 🤣😂