pháp vô vi không có cái nào quản hoặc tạo username password hết. nên không thể nói như vậy