huynh nhanbatnhan email cho tai ha dvs1942@yahoo.com . Tại hạ nay đây mai đó không biết đằng nào mà hẹn .

thân ái
Hùng Sơn