Bài Chú này rất hay nhưng ít người biết rõ công dụng . Rất oai lực đễ hộ mệnh và trừ Tà , Thư , Ếm . Sáng thức dậy đọc 10 hay 21 lần , tối đi ngũ cũng đọc như vậy , trừ tất cã các Pháp Tà Đạo hay ác nhân hãm hại mình , kẽ nào chũ tâm hại mình sẽ bị tai họa âm thầm 1 cách vô cùng huyền bí . Đây là 10 Danh Hiệu cũa Đấng Giác Ngộ , thường xuyên trì tụng rất được gia tri` , ân điễn .

Ế TẾ BẾ SÔ PHA CA QUA ( 10 danh hiệu Phật , đọc luôn câu này)
A RA HĂNG
SAM MA SAM BUD' THÔ
VI CHA CHÁ RA NA SĂM PAN NHÔ
SU GA TÔ
LÔ CA VÍ ĐU
A NÚT TA RÔ
PU RI SẮ THĂM MA SÁ RÁ THI
SÁT THA ĐÊ VA MA NÚT SA NĂNG
BUD' THÔ
PHA GA WA TI .

Chào Huynh Thanh_Pali !

Thấy Huynh nhiệt tình như vậy tại hạ cũng góp ý 1 chút , chữ Bùa bán nhà số 1 cũa Huynh đăng 4 chữ Hán bên trên là CHÁNH SOÁI ĐẠI THẦN (ai dùng nên chĩnh lại điễm này), có 1 số Thầy cũa mình do không biết chữ Tàu nên lâu đời thành tam sao thất bỗn , 3 chữ ỡ dưới là ĐẠI THỖ KHẪU , nếu bõ 1 nét ngang dưới cũa chữ Thỗ và viết dính vào chữ khẫu thì thành ra là 2 chữ ĐẠI CÁT đó , không biết là cái nào đúng hơn ...... ?

----------------------------------------------------------

Thấy Huynh cũng biết 1 số về Lỗ Ban Phù tại hạ nay đăng bài Chú Thĩnh Tỗ Hội cũa Lỗ Ban Tiên Sư dòng Ông Cấm cho Huynh và các Bạn trên này tham khão , sữ dụng :

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT , CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI , CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN , NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN , TAM ĐẠI CÀN KHÔN , QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN , QUAN CHÂU QUAN BÌNH , TAM THẬP LỤC THIÊN CAN , THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT , THẬP BÁT LA HÁN , BÁT QUÁI TỖ SƯ , BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG ,THẬP NHỊ THỜI THẦN , LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG , LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG , NHỊ THẬP BÁT TÚ . CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI , THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH .
ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ , LỖ BAN ĐẠI SÁT , DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V....nói tên tuỗi mình ra .....THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH cầu v..v...việc gì đó , cho ai v.v....
PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ , 336 VỊ LỤC , 336 VỊ SƠN THẦN NÚI , 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI , HẮC SƠN THẦN , CAO SƠN THẦN NÚI , CAO SƠN THẦN NGÃI , HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN , 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ , TỖ LỤC , TỖ LÈO , TỖ MIÊN , TỖ MỌI , TỖ XIÊM , TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH , CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC .

T D T .

------------------------------------------------

Chào Huynh Bin571,

Thầy của xab gởi tặng Huynh lá Bùa Kim Mẫu Sắc Lệnh, Huynh hãy làm 2 lá: 1 để dán bàn thờ Thổ Địa hoặc như lá phướn cắm trước nhà, lá thứ 2 Huynh bỏ túi, và Huynh sắm sửa lể vật để cúng bàn thờ Thổ Thần hoặc trước cửa cái, bao gồm bộ tam sanh (miếng thịt 3 chỉ, cái trứng, con tôm--> đều luột chín), điã gạo muối, ly rượu đế hoặc Vodka loại ngon, bông hoa trái cây; rồi Huynh vái Ngủ Phương ngủ Thổ Long Thần Thổ Địa Tài Thần chứng lể gia trì (giúp đở) cho Huynh cái gì đó... tuỳ tâm thành của Huynh mà cầu nguyện ...v.v.. Sau đó Huynh xin qủe âm dương lấy 2 đồng xu 1 cent rồi xin qủe âm dương 3 lần, nếu như 2 lần của qủe úp qủe ngửa thì việc huynh cầu nguyện sẻ như ý.
Chúc huynh May Mắn Như Ý Nguyện
xab