nhờ mọi người hay ai đó đọc nhiều kinh Phật có thể tìm giúp mình đoạn kinh nào đó nói về cuộc sống của chư thiên ở các cõi thiên như thế nào hay không ?

cảm ơn nhiều :)