CAFE TÌNH KHÚC Số 04 ( LầU 1 ) NGUYễN PHI KHANH .PHƯờNG TÂN ĐịNH.QUậN 1-TP.HCM.
NƠI MÀ BạN CÓ THể THƯ GIảN VớI NHữNG GIAI ĐIệU RÉO RắC VớI ÂM THANH " VUA " DO NHạC Sỹ XUÂN TÚ VÀ THÀNH LộC BIểU DIễN VÀO các đêm CHủ NHậT HÀNG TUầN, CÁC đêm CÒN LạI , THứ 2 , THứ 3, THứ 4 , THứ 5,BạN CÓ THể GIAO LƯU ĐÀN VÀ HÁT VớI 1 HOặC 2 CA Sỹ CủA QUÁN , THứ SÁU THứ BảY CÓ TOÀN BAN NHạC VÀ TOÀN THể CA Sỹ CủA CAFE TÌNH KHÚC TRÌNH DIễN NHữNG ĐÊM NHạC CÓ BIÊN TậP CHủ Đề DO NHạC Sỹ NGUYễN VIếT PHƯƠNG ĐảM TRÁCH.
GIÁ Cả Dễ CHịU, CÁC BạN GọI ĐIệN ĐặT CHổ XIN LIÊN Hệ : 0934.189 037 - 0126 3333 199. - 0909.049479

Ngoài ra các bạn có nhu cầu offline, hoặc tìm hiểu ĐÚNG ĐẮN về CHÁNH PHÁP , vui lòng liên hệ vuhanp 0126.3333.199 để được tư vấn kịp thời ( Mấy vụ tư vấn , chỉ đường , hoàn toàn miễn phí , uống cafe thì tính tiền 20.000 đồng , hong tiền thì miễn phí trà đá, kẹt miễn phí cơm trưa + giử xe 3000đồng. ) hehe ! vuhanp lại tái xuất giang hồ với chuyên đề TỊNH ĐỘ với đầy đủ đồ chơi CHUÔNG, CHÀY , CHUỔI, HỘ PHÙ ,VÒNG LƯỞNG KIM ( lần này biết khôn rồi, hehe hõng có nói leo qua Mật hay Thiền gì ráo...)

KÍNH MỜI , KÍNH MỜI !!! QUÁN MỚI MỞ NÊN Ế DỂ SỢ LUÔN.