Thưa các tiền bối,mới đây tôi mới được nghe bài tụng kinh Dược sư,qua tìm hiểu tôi thấy bài kinh này hay quá,và rất linh nghiệm.và tôi cũng đang tụng như hướng dẫn trên mạng,lần đầu tôi đọc tôi thấy cảm động vô cùng cứ như thế tôi cứ muốn tụng mãi không biết chán.Tôi chỉ là một công chức bình thường chứ, chưa dám nghĩ đến việc quy y nhưng tôi rất thích niệm chú đại bi,và tụng kinh dược sư.Tôi muốn hỏi các vị tiền bối là tôi cứ niệm theo sở thích của mình thì có được không?hay phải quy y thì mới được tụng kinh dược sư,và nếu được thì nghi thức tụng kinh như thế nào,có phải lập bàn thờ phật không?
Xin các tiền bối chỉ giúp.Xin cảm on nhiều./.