Mình làm ở một bộ phận quản lý nhà nước. Trong công việc mình rất là vô tư tận tình giúp đỡ cho mọi tổ chức/cá nhân, không bao giờ cố ý gây khó khăn hay đòi hỏi này nọ.

Do tính chất công việc nên thỉnh thoảng cũng có một vài người đưa phong bì cảm ơn. Thường khoảng vài trăm nghìn. Trước đây mình vẫn nhận và cho vào quỹ chung của phòng. Quỹ này dùng để mua những vật dụng chung của phòng, hoặc thăm hỏi ốm đau. Nhưng gần đây mình từ chối không nhận. Nhìn thấy cảnh mình từ chối (mọi người ngồi chung trong 1 phòng nhỏ thôi ) đồng nghiệp trong phòng nhìn mình với con mắt khó hiểu, có người còn thở dài lắc đầu nữa. Có thể sau lưng mình, người ta sẽ nói là hâm, đạo đức giả...

Các đạo hữu bảo mình nên phải làm thế nào bây giờ.