Mình sưu tầm được một số audio xin chia sẻ cùng các bạn

Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 01. Tập một: Lòng tin


Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máyLời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 02. Bố thí và cúng dường


Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máyLời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 03. Làm giàu


Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy