Lời đầu tiên maks xin chào và mong các cô bác anh chị em chỉ giáo và giúp đỡ!

Maks là 1 mem 94 ai 94 zo^ 8 vs maks đê!
Các bác tuổi già sức yếu không nên vào vì dễ bị thêm bệnh đau mắt!
Còn các bác nhớn hơn maks mà lại có tâm hồn nhý nhố,vui vẻ như maks thỳ cũng xin mời zo^!!!