Matajuro Yagyu là con của một nhà kiếm sĩ nỗi danh. Cha của y từ con, vì cho rằng kiếm thuật của con mình xoàng quá khó mà đạt đến chỗ tuyệt luân.

Vì thế Matajuro đến núi Futara gặp nhà danh kiếm khác tên Banzo.
Rồi Banzo cũng xác nhận lời phê phán của người cha. "Ngươi muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của tả" Banzo hỏi. "Ngươi không đáp ứng đủ yêu cầu."
"Nhưng nếu tôi gắng sức làm việc, bao năm thì tôi có thể trở thành kiếm thuật sư" người thanh niên van nài.
"Cả đời của ngươi," Banzo trả lời.
"Tôi không thể chờ lâu như thế,: Matajuro giải thích. "Tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc nếu ngài dạy cho tôi. Nếu tôi trở thành kẻ tôi đòi hết lòng theo ngài, thì sẽ bao lâu?"
"Ổ! có thể là mười năm," Banzo dịu giọng.
"Cha của tôi sắp già, không mấy chốc tôi phải chăm sóc cho ổng," Matajuro tiếp tục. :Nếu tôi hết sức làm lụng, thì sẽ bao lâu đạt chỗ tuyệt luân?"
"Ổ, có thể là ba mươi năm," Banzo nói.
"Sao lại thế?" Matajuro hỏi. "Trước tiên, ngài bảo mười năm và nay lại ba mươi. Tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc để đạt tinh thuật trong thời gian ngắn nhất!"
"Vậy thì," Banzo bảo, "trong trường hợp đó ngươi sẽ phải ở với ta trong bảy mươi năm. Một kẻ hấp tấp như ngươi khó mà học được nghề nhanh."
" Tốt lắm," người thanh niên tuyên bố, rốt ráo hiu rằng mình bị chỉ trích vì thiếu nhẫn nại, "Tôi đồng ý."
Matajuro được dặn không bao giờ nói đến kiếm thuật, không bao giờ đụng đến kiếm. Y nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật.
Ba năm trôi qua. Matajuro vẫn lao động cật lực. Nghĩ đến tương lai, y lại buồn lòng. Ngay cả chẳng hề được bắt đầu học môn kiếm thuật mà y thề hiến trọn đời.
Nhưng một ngày kia Banzo đi lén ra sau lưng y và nện cho một phát đau điếng với cây kiếm gỗ.
Ngày hôm sau, trong khi Matajuro đang nấu cơm, một lần nữa Banzo lại lao đến y bất thần.
Kể từ hôm ấy, ngày cũng như đêm, Matajuro luôn cảnh giác đề phòng cú đâm bất chợt.
Không giây lát nào mà ngừng nghĩ đến mùi kiếm của Banzo.
Y học thật nhanh làm sư phụ hài lòng mĩm cười. Matajuro trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất trong nước.

(Trích 101 câu chuyện thiền)

Lời bình:
Người tu thiền định hay luyện pháp thuật huyền môn cũng đều như thế. Càng hấp tấp muốn thành tựu càng dễ sa vào ma chướng do mình tạo ra. Và rồi không thể nào thành tựu, hoặc thành tựu theo hướng khác…
Người luyện bùa phép… chẳng khác nào chơi với đao kiếm, phải luôn cẩn trọng giữ gìn từng lời ăn tiếng nói. Trì chú lâu năm lời nói thành linh ứng, một lời nguyền rủa trong lúc tức giận có thể thành kết quả hiện tiền. Vô hình chung ta tạo nghiệp mà không biết, nhiều khi nghiệp ấy dội ngược lạI mình để rồi mang hận…
Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ, lạc lúc nào cũng thường trực trong ta, bởi nó … chính là ta. Để ý tránh đường kiếm bên ngoài thì dễ, để ý quan sát từng khởi niệm trong ý nghĩ mới là chuyện cực kỳ gian khó. Thiền sư Ấn Quang, trong một phút di chuyển từ giường sang bàn uống nước đã giật mình phát hiện 27 ý niệm phát sinh trùng trùng. Còn chúng ta, có bao nhiêu ý niệm xảy ra trong một phút vậy?
Matajuro luôn cảnh giác từng động thái bên ngoài nên trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất nước Nhật. Đức Bổn Sư niệm niệm vô sanh trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, còn ta liệu có thể để cho lòng mình tĩnh lặng nhằm phát hiện ý niệm mông lung mà giải toả?
Bấy nhiêu thôi cũng đủ an lạc thân tâm, thành tựu các pháp.