Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi

"...Nói như thế này để mọi người tỉnh táo khi gặp thầy bà đồng cốt khi họ chưa nhận điền mà xưng hô với người lớn tuổi là mầy tao thằng này thằng kia thì đó chỉ là hạng vong nhập hay hạng quỷ thần thôi. "