Đây là những tài liệu đúng đắn cho các vị đạo hữu mới nhập môn Tịnh Độ! N chân thành gửi đến các quý vị đạo hữu với tất cả tấm lòng thành rằng mong tất cả các quý vị tu hành thành tựu vì thời Mạt Pháp này chông gai lắm! Mong các vị nên cẩn trọng!

Tịnh Tông Nhập Môn
Tác Giả: Ngài PS Tịnh Không

PDF file: http://www.mediafire.com/?kxvf5qjes34c9j9

---------------------

Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm
Tác Giả: Ngài PS Tịnh Không
Dịch Giả: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ

Có thể tải về tại đây:

Word file: http://www.mediafire.com/?u04fyc98qqu3pd8
PDF file: http://www.mediafire.com/?t08fpjnf104755b

----------------------

Niệm Phật Thập Yếu
Tác Giả: Ngài HT Thích Thiền Tâm

PDF file: http://www.mediafire.com/?gbakd5ilxqbpi9k

------------------------

Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Tác Giả: Ngài HT Thích Thiền Tâm

PDF file: http://www.mediafire.com/?df4d5n1kkxakvn8

--------------------------

Con cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đều dc như bổn nguyện và sớm thành Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật

_()_