Vài lời nhắn nhủ cùng các bạn gần xa.
Mình là một người trì tụng kinh Dược Sư, tới nay cũng đã được hơn tháng. Qua những ngày tụng niệm mình thấy có rất nhiều điểm cần thiết, do vậy mình viết ra bài này cho các bạn đang tụng trì hoặc có ý định trì tụng bộ kinh Dược Sư này cùng tham khảo.
- Thứ nhất, ai cũng biết đức Phật Dược Sư Lưu Ly và bộ kinh Dược Sư chỉ mới về Việt Nam vài năm nay thôi, thậm chí những chùa xây lại sau này mới có thờ bộ tượng bảy pho tượng của Người. Do vậy người trì tụng kinh này không nhiều. Hơn nữa bộ kinh sách này trì tụng rất là mầu nhiệm.
- Thứ hai. Thật ra nói nôm na là Đức Phật Dược Sư “ khó” hơn các vị Bồ tát khác nhiều, nếu các bạn xem kinh và việc thờ cúng hình tượng của Ngài thì sẽ rõ. Cũng theo tinh thần ấy, Đức Phật Dược Sư “ chọn “ bạn chứ không phải bạn “chọn” tụng kinh Dược Sư, nghĩa là người nào có căn duyên với cõi Lưu Ly thì mới khả dĩ thấy được sự mầu nhiệm của bộ kinh này. Do vậy nếu ai tụng trì kinh này 7 ngày, 14 ngày, mà không thấy hiệu nghiệm, thì đó không phải là do kinh vô hiệu lực, mà đơn giản là bạn không có duyên với cõi Lưu Ly vậy.
- Thứ ba, nếu đã trì tụng và đã thấy sự mầu nhiệm ( như mình đây), thì tự khắc các vị Đại tướng Dược xoa sẽ đi theo và phù hộ cho bạn thoát khỏi các nạn tai, muốn gì cũng xong, thậm chí hướng dẫn bạn đi tới những ngôi chùa có thờ hình tượng Đức Phật Dược Sư nữa.
- Thứ tư, nếu đã trì tụng, các bạn lưu ý là trong khi tụng phải ngồi nghiêm túc và chăm chú lắng nghe, vì có thể các vị Phật hay các Dược xoa hay các vong linh phật tử…vv cũng ngồi nghe kinh cùng với bạn. Do vậy bạn phải tôn trọng và xử sự nghiêm trang một chút nha.
- Thứ năm, như trên đã nói, Phật Dược Sư “ chọn” phật tử không phải chọn người quy y hay xuất gia, mà là chọn người có căn cơ, nghĩa là người có duyên kiếp trước với xứ Lưu Ly, hay người có tâm hạnh tốt đẹp, hay người có huệ căn khả dĩ có thể hiểu được những lời Phật nói trong kinh. Như mình đây chỉ là một người bình thường, không quy y cũng không xuất gia, nhưng mình được rất nhiều lợi ích trong việc trì tụng bộ kinh này.
Tất nhiên là nếu trì tụng kinh này theo thời gian, bạn sẽ cầu gì được nấy như lời Phật nói trong kinh, và khi mãn phần bạn sẽ được vãn sanh về cõi Lưu Ly. Các bạn thấy đó, ở Việt Nam hầu như các phật tử đều quy y với Đức Thích Ca, và nguyện vãn sanh về cõi Cực Lạc của Phật Di Đà, chứ về cõi Lưu Ly thì thấy ít có phải không các bạn.
Vì lẽ Phật tử quy y với Phật Lưu Ly ở Việt Nam không nhiều.
Vài dòng bàn luận cùng các bạn. Thân ái.

:love_struck: