Tử Vi , Tướng Số : Phương pháp nghiên cứu con người của Cha Ông ta

P G S Nguyễn Duy Hạnh


Ngày nay tuy khoa học phát triển nhưng vẫn còn nhiều người do không hiểu hay cố ý thần bí hóa khoa tử vi , tướng số với cách mô tả quỹ đạo cuộc sống con người là do tiền định hoặc được điều khiển bởi một lực lượng siêu nhiên .Cũng có ý kiến cho rằng những khoa tử vi , tướng số là do các nhà tiên tri dạy cho đời sau về cách dự báo số phận con người . Thực chất có phải như vậy không ,xin có đôi lời bàn về những khoa nghiên cứu này .Đó là sự nghiên cứu về hoạt động , cơ thể và số phận con người một cách tổng quát nhất .Hãy xin nêu những quan niệm , phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của khoa Tử Vi :

Quan niệm :
Khoa tử vi cho rằng con người thống nhất với tự nhiên , là một phần của tự nhiên . Vì thế mỗi con người sinh ra ở thời điểm nhất định trong Vũ Trụ ( Vũ trụ nói ở đây là vùng không gian trong giới hạn có thể gây ảnh hưởng tới Trái Đất ) sẽ có cấu tạo cơ thể nhất định , từ đó có tính cách nhất định . Cũng từ tính cách ấy phát sinh những loại hành động nhất định và rồi cả từ cấu tạo cơ thể , loại hình hành động sẽ tạo dựng nên số phận con người .

Từ quan niêm trên , căn cứ để xác định tất cả các tham số về con người đều xuất phát chủ yếu từ một mốc thời gian , đó là thời điểm sinh ra đời .

Trên trục thời gian vĩnh cửu cha ông ta đã xác định được chu kỳ vận động của Vũ Trụ là 60 năm . Chu kỳ lớn này lại tổ hợp từ những chu kỳ nhỏ hươn : 12 năm và 10 năm .Những chu kỳ nhỏ này lại hình thành nên từ chu kỳ nhỏ hơn là 1 năm . Chu kỳ năm lại từ chu kỳ mùa , tháng . Chu kỳ thàng từ chu kỳ ngày và chu kỳ ngày lại từ chu kỳ giờ , khắc ….Sự phụ thuộc giữa từng cá thể vào chu kỳ vận động của Vũ Trụ này trước đây không được khoa học hiện đại chấp nhận . Nhưng với những tiến bộ của thiên văn học , người ta đã thấy ra những chu kỳ Vũ Trụ lớn Hơn bao trùm lên chu kỳ quay quanh Mặt trời của trái đất . Thí dụ có chu kỳ xuất hiện vết đen trêm mặt trời là 11 năm và người ta cũng quan sát thấy những biến động vật lý trên trái đất diễn ra theo chu kỳ đó , vậy là có những tác động của Vũ Trụ đến cơ thể con người sinh ra theo chu kỳ đó .

Phương pháp nghiên cứu của ông cha ta :

Tại sao từ thời xa xưa , khi chưa hề có những thiết bị quan trắc Vũ Trụ , những kiến thức cơ bản chặt chẽ , thậm chí chưa có được Vũ Trụ quan chính xác làm cơ sở cho nghiên cứu mà cha ông ta thực hiện nổi những vấn đề lớn đến thế . Chính là do sự sáng tạo của cha ông ta về phương pháp nghiên cứu . Đó là phương pháp thống kê cho một dạng mô hình , tạm gọi là hộ đen ( Boite Noire ) . Có thể giải thích nôm na như sau : Với một sự nghiên cứu , nhưng lại không thể xây dựng được những hàm số toán học cho quy luật trong sự kiện . Vì vậy chỉ còn cách theo dõi kết quả ở đầu vào và thống kê kết quả ở đầu ra của hộp đen . Nhưng với phương pháp này thì phải thống kê kết quả qua nhiều chu kỳ mới xây dựng được quy luật diễn biến của sự kiện , và càng theo dõi được càng nhiều chu kỳ thì kết quả càng đáng tin cậy . Ngày nay chúng ta vẫn phải áp dụng phương pháp này trong nghiên cứu . Thí dụ : Tìm quy luật diễn biến dòng chảy của một con sông . Vì không thể lập được hàm số chính xác của dòng chảy theo thời gian một cách trực tiếp , nên phải đo đạc thường xuyên .Từ đó tiến hành thống kê lập nên quy luật diễn biến của nó . Ta thường nghe nói dòng chảy qua con sông ở năm nào đó ứng với tần suất 100 năm mới xảy ra một lần . Chính là theo chu kỳ xác định từ phương pháp thống kê nói trên .

Nhưng với chu kỳ vận đọng của vũ trụ là 60 năm , dài gần như một đời người thì một người không thể theo dõi trọn được một chu kỳ , chứ đừng nói đến nhiều chu kỳ . Vì vậy sự nghiệp này phải do bao nhiêu thế hệ kế tục nhau , mới tạo dựng được những mô hình ổn định . Đó quả là kỳ công của cha ông ta .

Ở trên là phương pháp mô hình hóa chủ yếu : mô hình hóa theo thời điểm sinh . Khoa tử vi không phải chỉ có thế mà còn phải kết hợp với những chu kỳ vận động khác như : chu kỳ sinh học của cuộc sống con người . Cùng với phương pháp nghiên cứu trên , chu kỳ sinh học chỉ ra diễn biến cơ thể con người theo thời gian . Từ những kết quả thống kê đó khoa tử vi xây dựng nên mô hình tổng quát của cuộc sống .

Tướng Số

Cũng với phương pháp nghiên cứu khoa Tử Vi và với mục tiêu là con người . Cũng theo các suy luận là từ tính cách đưa đến những loại hình hành động và rồi tạo dựng nên số phận . Nhưng khoa tướng số nhằm : Quy luật hóa những tương quan giữa biểu hiện bên ngoài của cá thể với tính cách . Trong đó những yếu tố sinh động nhất là mắt , miệng , rồi đến lông mày , mũi , tai , khuôn mặt , tay chân , vóc người ….Dấu ấn riêng biệt của cá thể cũng được thể hiện trên các đường nét của lòng bàn tay . Nói chung toàn bộ những đặc trưng bên ngoài , cả đến giọng nói dáng đi ….Đều được dùng làm cơ sở cho thống kê và mô hình hóa tính cách con người .

Ngày nay khoa học đã thừa nhận những sự liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố trong một con người , kể cả các mối quan hệ giữa yếu tố tinh thần và thể xác .

Ý nghĩa thực tế của khoa Tử Vi , Tướng Số :

Trước hết phải thấy những phương pháp nghiên cứu về con người của cha ông ta là rất khoa học , hợp lý , trong thời kỳ sơ khai của nhân loại , tất nhiên vì còn nhiều thiếu sót nên các nghiên cứu này chưa được chấp nhận như một khoa học dự báo về con người .
Đó là do còn nhiều biến số khác tác động vào con người nhưng không thể hiện được trong thống kê như :
<LI style="FONT-SIZE: 10px">Sự tiến triển của xã hội , chính do con người tạo nên và rồi tác động trở lại con người .Con người có sự khác biệt về vị trí địa lý trên trái đất nhưng những thống kê từ thời xa xưa chỉ làm với 1 vùng nhất định .
Những yếu tố ngẫu nhiên : Tai nạn , biến động bất ngờ …..thường gây tác động lớn ,nhưng lại không quy luật hóa được vả lại còn nhiều quan niệm cho rằng số phận con người hoàn toàn không thể định đoạt từ những yếu tố cấu thành cá thể mà phải là từ tác động xã hội như : Hoàn cảnh xã hội , sự nuôi dưỡng giáo dục đào tạo …..
Nhưng những lý do trên có đủ cơ sở để phủ nhận tử vi tướng số không ? thực tế cho thấy rằng những yếu tố tác động đến con người tuy rất phức tạp , đa dang, nhưng vẫn mang tính quy luật . Thí dụ : yếu tố tưởng chừng hoàn toàn ngẫu nhiên như tai nạn , thì đối với người có tính cách hung hãn , những tai nạn do va chạm cá nhân sẽ có khả năng xảy ra cao hơn và do đó tần suất xuất hiện sẽ ngắn hơn người bình thường . Hơn nữa với phương pháp “Hộp đen” rất thông minh của cha ông ta ,thì giữa nhiều yếu tố tuy không thiết lập được quy luật liên hệ nhưng do thống kê từ “Hộp đen” ra, nên kết quả vẫn bao gồm những quy luật trong đó . Còn với quan niệm cực đoan cho rằng con người dù bẩm sinh khác nhau thế nào cũng có thể đào tạo thành một mẫu , thì ngày nay đã bị nhiều dẫn chứng khoa học bác bỏ .Hơn nữa người ta ngày càng chú ý đến tư chất do bẩm sinh , ví dụ : ở nước Anh đang nghiên cứu việc lập đội dặc nhiệm với những người có Gien dũng cảm bẩm sinh .

Với những phân tích trên , rõ ràng các khoa tử vi , tướng số , nghiên cứu về con người của cha ông ta không hề mang tính thần bí , mà chỉ là một trong các phương pháp khoa học .

Mặc dù trong điều kiện hiểu biết về con người và tự nhiên còn ở bước sơ khai , nhưng qua thống kê lâu dài của cha ông ta đã lập được quỹ đạo chung nhất của từng con người .

Tuy nhiên mỗi con người lại còn nhiều tính đặc thù , nhiều yếu tố riêng biệt như môi trường sống chung và riêng ….Vì vậy không thể coi quỹ đạo đó là những dự báo mang tính bất biến về số phận con người .

Chính cha ông ta cũng luôn nhắc nhở rằng đừng coi những yếu tố bẩm sinh đó là không thể khắc phục được , mà cần sống với phương châm “Nhân định thắng thiên” . Mặt khác cũng cần cảnh giác với những người tự nhận là am hiểu khoa tử vi tướng số nhưng lại không hiểu được thực chất , hoặc có động cơ lòe bịp dọa dẫm vì mục đích xấu .Tin vào những kẻ ấy là tự chuốc lấy cho mình những lo lắng , buồn phiền không cần thiết . Hoặc lại dùng những cúng lễ để giải hạn thì đều là những việc sai lầm , trái ngược với những gì cha ông ta đã dạy .


( Báo Khoa Học & Đời Sống Số Xuân Mậu Dần 1998 )