Chúc mừng năm mới!

Chúc cho những bước chân của bạn, giẫm chân xuống đất tuyết tan chảy. Bước tới đâu, nơi đó ngập tràn tình yêu, niềm hoan ca và sự vĩnh hằng.

Thân ái:
Mr.Love