Sau 1 hồi đất đo suy nghĩ, tui viết lên đây cho quý thầy ai tin thì làm không thì thôi, không phỉ báng.
Mỗi lần đau đầu,viêm xoang hay bị gì đó tôi điều quán chử Úm hay Án bằng tiếng VẠN màu vàng ròng bốc lửa cháy trên ĐỈNH ĐẦU sau đó ngọn lửa rớt xuống toàn bộ thân mình, tiếp theo đau chổ nào cho lửa chảy chổ đó. Ví dụ tôi bị viêm xoang mũi thường hay đâu nữa đầu và hay bọ đau đầu vì tui hay niệm niệm vì thế tôi quán chử VẠN màu vàng ròng bóng lửa cháy trên đầu tui sau đó tui quán lửa cháy chảy xuống mũi tui va bao trùm cả đầu thế là sau 1 phút thì bớt.
Cái này tui làm tui cảm nhận được, có thể quý thầy làm nhưng chưa được liền đừng nản trí.