KÍNH CHÀO TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH VÔ HÌNH , VÀ THÀNH VIÊN HỮU HÌNH

Già Lam hân hạnh được làm quen , leng keng, leng keng . xin đừng khen chê kẻ mê này còn bầy hầy lắm lắm có chút mắm muối, dưa, cà muốn chia sẻ giao lưu , lưu chút tình với các " Nhân sĩ " Mong các huynh đệ chú bác "Hát cho nghe " để kẻ chèo ghe bát nhã không lã tã thành cái mã mà không có ai thăm ... Hâm hâm nhưng ta chẳng phải kẻ lang băm chỉ Lang ( người) lòn (hạ) dạ dạ - để hạ cái sân si cho trần hạ vì nay đã quá bậy bạ ... nên thiên đã hạ kẻ bậy bạ nào hay - Cây đã mọc thì nọc phải trừ - đừng lừ đừ hay hừ hừ ...Mệt nhừ đấy ...

Nay thời mạt hạ nên thiên hạ dạ dạ vâng vâng để "cân đức Nhân" phải tầm , phải phân đừng "dần lân " cà cà rởn lở vởn như bóng ma sao tầm được ma ha tâm ta ..ha hah.. Vì mạt kiếp nên phải có "pháp tiếp" không để kẻ ác húng hiếp bao kiếp - ai mới tiếp nổi chỉ có một người có Pháp mới tiếp được kẻ trược phải không các bạn - Thời đại nạn lạng quạng là tai nạn ngay " xin cẩn trọng " cái họng một chút không thì mất hút không có hình hài gì cả bởi thời ( "Ha Hả - cha Cha Cha Chả Là ....T., Chúa A..? ') ai hiểu được MẬT THÁI TÔNG CHƠN NGÔN NÀY ??? Đúng là bậc anh tài của Ngài .

Ở trang Web này có nhiều hynh đệ học Mật Tông lắm chắc phải giải được Mật Thái Tông này ..., còn các huynh đệ mình có biết Mật tông này không " NAM MÔ ...." bất cứ ai nằm trong Đạo đều phải Nam mô khi gặp nhau , hay bất cứ Chú nào cũng có Đầu Ngữ Nam Mô kể cả các vị Phật Đà cũng phải Nam mô không ??? Đây là mật tông tối vô thượng đấy .....ấy ấy không có phải dùng Tục đế giảng giải bằng Văn Tuệ hay Tư Tuệ mà hiểu nôm na i..a là cung kỉnh như sách dịch đâu ...hiểu như thế là mắt giựt ngay không được đâu - Phạn ngữ cũng phải "Nẳng Mồ" .. Bất cứ sinh vật nào, bất cứ dân tộc nào , bất cứ ở không gian nào ( hằng hà sa số quỗc độ trong tam thiên đại thiên đều phải cung kỉnh để Thỉnh Y đấy , bất kể là Phật , Tiên , thánh , Thần phàm , tục hay quỷ địa ngục đều phải ...) , thời phải biết "Tu" bắt đầu đường Đạo đều phải dạo khúc hát này

Già lam được truyền nhiều cái Mật lắm mà cũng không muốn Mật một mình dễ bị sình lắm muốn chia muốn sẻ cho kẻ nào có "duyên hơi điên" một chút thì tốt lắm vì đồng thanh tưng ứng đồng khí tương cầu , có câu kệ rằng :

ĐÀI LOAN CÓ MỘT TẾ ĐIÊN
NAM BANG CÓ CẢ ĐẠO TRÀNG TẾ ĐIÊN

Đây là chuyện thật 100% bạn kiễm chứng lại trong lịch sử đạo xem nhất là từ 150 năm trở lại đây ( Đặc biệt các Giáo xuất phát từ Việt Nam - Miền Nam)

Trang vô hình giờ có hình rồi các bạn biết không ??? Hình trên đó là hình ảo , hình không có sự sống , chỉ là cái bóng chụp - mồi bóng - bồ hóng đen thiu - đui điếc nước chảy xiết , chịu hết xiết ...miết rồi quen không có thấy cái đen

Sống trong bóng tối thấy chút ánh sáng đom đóm cho là sáng , thấy ngọn đèn cầy leo lét nói như két , mà tưởng là đang hét - khét , bước ra một chút thấy đèn Neon cho là hơn cả tuyệt vời , nào hay trời Cao lại không cao đem cây đèn ấy cấy chổ Mặt Trời thì thật là tội nghiệp , bơp3i qoan nghiệt nhiều đời nên còn lắm lời , càng nói càng lời - lợi nên thành hợi chỉ ngồi một chổ mà mổ lại mong trổ bông - Thật cuồng ngông - Mọc lông lại không biết Lạy , lạy bậy bạ khắp nơi chơi vơi khắp chốn lại tưởng đang có vốn hi hi i tờ lờ mờ...
nên chẳng biết đâu là chổ Thờ , đâu là Thiên , đâu là Liên ...triền miên như kẻ điên ( ba trợn) nập nợn lợn cợn - làm Phật tử đừng để Tử , tử phải sinh mo81i linh , chứ mà tử mị tức là tu rị tu rị tu ri nên không bay cao được , sao vượt tử sanh hỡi kẻ sắc danh ...mọc nanh không biếc vì bị điếc trầm kha - sao làm "kinh kha " anh hùng vang tiếng , khôngn có miếng gi bởi Phật dạy "Sắc không" mà phải không chư huynh đệ , bệ phệ hạ bệ,...làm đệ làm con những kẻ non sơ sanh sao hiểu lòng Cao sanh hỡi kẻ sắc danh ...

Vài lời chào hỏi gọi là lệ lễ sơ giao , giao chút chút mai mốt mong gặp đồng giao mới cao phải không các bạn...

Thân chào .