tôi mới tham gia diễn đàn nên chưa đọc được hết các bài viết của mọi người nhưng cũng mạo muội xin hỏi ở HN có địa chỉ nào hướng dẫn luyện pháp luân công? hoặc địa chỉ các bạn đã và đang luyện để tôi liên lạ xin huóng dẫn!
xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc bài!
nic yahoo của tôi: sisendialong87 ! rất mong đc các bạn chỉ dẫn!