Lý thuyết tướng do tâm sinh khiến nhiều người chán ghét không tin vào tướng số. Định mệnh là định mệnh, nếu tâm mà đổi được định mệnh thì nói định mệnh làm gì. Có lý luận cho rằng tướng do tâm sinh chỉ cốt là để khuyên răn con người ta nên sống hướng thiện, cải ác thành thiện, vì e rằng thiên hạ một khi đã biết số mệnh của mình rồi thì cứ làm điều ác; lại cho rằng số con người dựa trên bát tự sinh thần rồi thì làm sao mà thay đổi được.
Tướng do tâm sinh cũng có phần đúng, vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số chịu ảnh hưởng của ngũ hành âm dương vận chuyển. Thế số mệnh có đổi là thế nào? ví dụ: một số người sống ở phương bắc thì công việc làm ăn không tốt xuống phía nam làm ăn lại được thuận lợi. Kẻ vào nam sống khá, người ra bắc bần hàn, phải chăng phần nào nhận định sự thay đổi của số? Biến tướng cũng thế, nếu người có đôi mắt ác, nhưng tâm hiền thì dần dần mắt sẽ bớt ác. Mắt càng bớt ác bao nhiêu thì càng tránh được hung tử bấy nhiêu, đây chỉ là lý luận theo định luật tướng số.
Mệnh căn và tướng căn còn được ví như hạt giống tốt, tâm với nhân định được ví nhu chất bón với khí hậu, dĩ nhiên là chất bón với khí hậu không thể làm cho hạt giống đã được luộc chín mọc thành cây được.
Tướng do tâm sinh, tướng tòng tâm diệt, nó có tác dụng với số mệnh và tướng cách đủ điều kiện tiếp nhận lẽ sinh diệt ấy mà thôi.
Tâm của con người , theo nho gia gọi là Linh đài, đạo gia gọi là Linh quan, đạo phật được gọi là Linh sơn. Trong lục phủ ngũ tạng tâm làm chủ coi hồn phách, lo cho sự động tĩnh của tính, khí thần. Chỗ tâm là chỗ tính trú ngụ, nói tâm tốt hay tính tốt cũng vậy. Tâm tính ảnh hưởng nhiều đến đời người. Người đời có cả trăm tâm tính khác nhau: đôn hậu, lương thiện, hiền hòa, cao thượng , hào phóng, cương trực, thủ phận, nhu nhược, cẩn thận đức dộ, chừng mực, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, gian giảo , xảo quyệt....tâm tính đều có thể thể hiện ra tướng mạo. Do tướng mà biết tâm thì ngược lại, do tâm có thể chuyển tướng. Tướng thanh cao thường đi đôi với tâm thanh cao, đồng thời số cũng thanh cao.
Tạo vật mang cái tâm đạt công vô tư, phúc sẽ mất đi bởi gây ác nghiệt, tội có thể giảm nhờ vun xới thiện căn. Sinh ở trong tâm tất phát ra ngoài mặt. Tâm thiện thì phúc tụ tập, tâm ác thì họa kéo đến.
Mệnh tốt, vận xấu mà tâm ác thì vận xấu và tâm ác sẽ cắt đứt mệnh. Vận đã xấu nay lại do tâm ác mà lại bị người đời ghét thì còn tồn tại sao được. Ác tâm tạo nghiệt, tới lúc vận xấu nó mới sinh họa, giống như vi trùng, đợi lúc con người ta sức khỏe yếu mới hoành hành. Đã nói đến mệnh tất nói đến vận. Thế gian hiếm thấy có lá số nào mệnh tốt mà suốt đời không có vận xấu.