PDA

View Full Version : Tịnh Độ TôngTrang : 1 2 3 [4] 5

 1. kinh lang ngiem va kinh phap hoa
 2. Trích lục từ Khai Thị của Triệt Ngộ ĐS
 3. Ý nghĩa của tụng kinh, nói pháp
 4. Cá A Di Đà Phật.
 5. Ba ngày không nghe Kinh mặt mũi không còn
 6. Thầy Tôi Dạy Tôi Niêm Phật
 7. Được Phật gia trì
 8. Phá thai oán gia theo
 9. Niệm Phật chỉ nam
 10. Ta và A Di Đà Phật có cùng một tự tánh
 11. Rất nhiều Quán Âm Bồ Tát
 12. Ấn Quang Pháp Sư khai thị về sự hiệu nghiệm của niệm Phật
 13. Xin các thầy hướng dẫn em về phóng sinh ạ!
 14. Nước có ký ức
 15. A Di Đà Phật con kính gởi đến quý cô chú Niệm Phật A Di Đà 4 chữ .
 16. Từ trong khiêm tốn mới hiển lộ Tánh Đức
 17. Phát tâm bồ đề như thế nào?
 18. Gương vãng sanh của Chú Sadi.
 19. Niệm phật tam muội !
 20. Xoay chuyển cảnh giới
 21. Vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật
 22. Tôn giả Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn
 23. 1 niệm "Nam mô" cuối cùng của Đề Bà Đạt Đa
 24. TU TÂM-THẦY THÍCH THIỆN HOA
 25. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC (Phần 12)
 26. Các bạn nào biết bài kệ lần chuồi 18 hạt ko?
 27. Tu Hành thật tâm
 28. Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Hán) _ Font Chữ Lớn
 29. Nguyện thứ 34 của Phật A Di Đà?
 30. Xem Tượng Như Phật Thật
 31. Thời Nay Không Nên Tu Kiết Thất Một Mình!
 32. Clip: Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh
 33. Chưa Ác Mạc Tác
 34. Hạnh nguyện của Đức Dược Sư Như Lai
 35. 39. Liên Trì đại sư khai thị
 36. Chẳng thể như người
 37. Tự mình phản tỉnh
 38. Câu chuyện thật về phước hữu lậu.
 39. Tu hành bắt đầu từ sửa đổi tâm niệm
 40. Băng giảng (nên nghe)
 41. Phụ nữ có Kinh vẫn cứ niệm Phật
 42. Khi sanh con phải niệm Quán Âm
 43. Không Nên Nhìn Lỗi Người
 44. NIỆM PHẬT KHÔNG NÊN NHÌN THẤY LỖI CỦA NGƯỜI KHÁC
 45. Quy y Giác Chánh Tịnh
 46. LỤC TỰ DI ĐÀ (PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT)
 47. Tránh đi đường vòng
 48. Niệm Phật thành phiến
 49. Vì sao phải tu tịnh độ ?
 50. Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang
 51. Phật sống chùa Kim Sơn
 52. Bài học giúp hành giả rút kinh nghiệm ( Ngạ Quỷ )
 53. Thiện căn hiện ra lúc đang công phu
 54. Trì chú không thể sánh với niệm phật
 55. Sự tối kỵ trong niệm Phật
 56. CÀNG ÍT NÓI NIỆM PHẬT CÀNG THÊM CÔNG ĐỨC
 57. Vãng sanh Tịnh Độ
 58. Cõi âm -Niệm Phật - Tái sanh
 59. TỊNH ĐỘ TÔNG
 60. Kinh Hoa Nghiêm Với Pháp Môn Tịnh độ
 61. Bố Đại hòa thượng
 62. Tánh đức Lễ Kính
 63. Chồng lăng nhăng thì làm sao ?
 64. Nắm chắc mười đại nguyên vương
 65. Chúng ta sẽ chiến thắng nghiệp lực !
 66. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng
 67. PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
 68. Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta pháp môn gì?
 69. Đức năng tự tánh
 70. Phổ Hiền Bồ Tát nguyện sanh Cực Lạc
 71. Thế trí biện thông đáng thương
 72. Bồ Đề Đạt Ma khai thị
 73. CHO THỈNH BĂNG ĐĨA - KINH SÁCH VỚI SỐ LƯỢNG LỚN...
 74. Niệm tâm Phật
 75. Bài học từ hình tượng Bồ Tát
 76. 100 BÀI KỆ NIỆM PHẬT LƯỢC GIẢI - Triệt Ngộ Đại Sư
 77. Làm sao giúp người phạm tội Tứ Trọng Ngũ Nghịch được siêu thoát
 78. Bốn pháp tu hành
 79. Niệm Phật thành Phật
 80. Chỉ cần giũ kỹ một câu "A Di Đà Phật" là thành công
 81. Vì sao niệm phật 10 niệm có thể diệt tội nhiều kiếp
 82. Đại Sư Ấn Quang khai thị
 83. Tu tịnh độ ít gặp ma chướng so với các pháp tu khác
 84. Ấn Quang Đại Sư Khai thị
 85. Lời Phật huyền ký
 86. Một câu niệm Phật đủ lục độ
 87. Kim Chỉ Nam Trên Con Đường Tu Tịnh Độ
 88. Đoạn ác tu thiện
 89. Bản kinh < Phật Thuyết Kinh A Di Đà > Đầy đủ
 90. Niệm Phật chẳng dễ
 91. Niệm phật cứu chủ khỏi đọa địa ngục
 92. Đắc đạo là như thế nào?
 93. Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật
 94. THIỀN VÀ TỊNH ĐỘ
 95. Xin giải đáp thắc mắc !
 96. Vãng Sinh Lễ Tán Kệ
 97. PHÉP BỔ TRỢ NHỎ GIA TĂNG CÔNG LỰC NIỆM PHẬT, NIỆM CHÚ
 98. LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ
 99. PHẬT NÓI KINH THẬP VÃNG SINH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC
 100. Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật
 101. Người bà con cần chú ý những điểm sau
 102. Sách của Ấn Quang Đại Sư
 103. Thông tin lễ cầu siêu nghĩa trang trường sơn
 104. muốn tải bài NAM MO A DI DA PHAT
 105. lễ sám hối ngũ bách danh
 106. Không Vãng Sanh Là Đọa Địa Ngục - Vọng Tây Cư Sĩ
 107. Nếu Tâm Còn Ghét Người Sẽ Không Vãng Sanh
 108. 7 câu vấn đáp khai thị pháp môn niệm Phật cầu sinh cõi Tịnh Độ !
 109. Tu Mà Nói Ra Là Mất Hết
 110. 7 câu vấn đáp khai thị pháp môn niệm Phật cầu sinh cõi Tịnh Độ !
 111. Tịnh Độ pháp môn phổ bị tam căn luận
 112. Xin bản đọc kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội
 113. Đang đọc kinh bỗng dưng đèn tự tắt hai lần!
 114. BÀI VĂN DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN PHÁT TÂM ĂN CHAY
 115. Những giấc mơ linh tinh
 116. Giấc mơ trả nghiệp !!!!
 117. 13 vị Tổ sư - 13 bậc siêu xuất thế gian
 118. Thần thức dạo cõi Biên Địa - Cực Lạc
 119. Niệm Phật có trái quy luật nhân quả không?
 120. Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào?
 121. Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?
 122. Sự giống và khác nhau của Đạo Phât và Phật giáo Hòa Hảo
 123. Món ăn hấp dẫn
 124. Ebook - Tài liệu "Kế hoạch mở quán cafe"
 125. Chia sẻ một ấn chứng
 126. GIEO GÌ HÔM NAY
 127. Kinh Đại Niết Bàn
 128. Sáu căn
 129. Diệu Đế về Sự Diệt Khổ - Dukkha Nirodha Ariya Sacca
 130. AI VÀO ĐỊA NGỤC - NGUYÊN MINH Dẫn nhập
 131. muốn tự biết mình chắc chắn vãng sanh
 132. Niệm chú đại bi bắt buộc phải ăn chay ?
 133. Buồn trong mắt mẹ
 134. Ngẫm
 135. Cầu ánh sáng trong lễ chẩn tế ở chùa Long Van Đồng nai
 136. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !!!!
 137. các bạn cho hỏi
 138. CÓ PHẠM GIỚI TRỘM CẮP HAY KHÔNG???
 139. Phật Thích Ca Giảng Về Tịnh Độ Pháp Môn Trong 28 Bộ Kinh!!!
 140. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
 141. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NIỆM PHẬT
 142. Cách Nhiếp Tâm Niệm Phật Không Loạn
 143. Kinh A di Đà
 144. Niệm Phật – Mô Phật Mọi Lúc Mọi Nơi!
 145. Vãng Sanh Đã 3 Ngày Sống Lại Kể Về Thế Giới Cực Lạc
 146. Bình tâm mà suy ngẫm
 147. Nguồn gốc Tông Tịnh Độ
 148. Tha thứ thì thư thái
 149. Bài niệm hồi hướng công đức, quy y phật
 150. Tùy Duyên .. Pháp Môn Khó Tin...
 151. Bài Thơ Tản Mạn Về Huyền Học
 152. Đạo Xước đại sư - tác phẩm phá nghi sanh tín về Tịnh độ
 153. Cầu siêu mà hỗn độn thế này thì buồn quá
 154. Diệt trừ phiền não
 155. hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như-Lai
 156. Nguồn gốc tục cúng cô hồn và lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch
 157. Một số điều cần biết khi có thân nhân mới mất 3
 158. TÂY PHƯƠNG NHẬT KHÓA !!!!
 159. Niệm PHẬT.
 160. KHÁCH SẠN PHƯƠNG TÂM
 161. Thế giới Tây phương
 162. Trí tuệ - Tri thức
 163. xin hỏi về niệm Phật
 164. Nhờ giải mộng dùm ( toàn là rắn )
 165. Làm sao để biết người thân đã được siêu thoát chưa?
 166. Xin góp ý về pháp hành
 167. Chia sẻ về niệm phật
 168. Xin các đạo hữu TĐ khai sáng cho MT.
 169. HÒA HÀI CỨU VÃN NGUY CƠ – PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
 170. Chúng ta tin Phật, niệm Phật hãy mở lòng và giúp cho họ
 171. Chú Đại Bi sưu tầm và gom vào thành sách
 172. Bài viết chọn lọc Đại lão HT. Thích Trí Tịnh
 173. Xin mọi người giải đáp giúp thắc mắc này !
 174. Cá sắp chết sống lại nhờ công đức niệm phật
 175. Một câu chuyện hay về ác tâm, vì sao ta khổ (Nguồn xem từ Nghia Nguyen facebook)
 176. '' ĐỌC KINH LÀ TU ĐỊNH ''
 177. Khai Thị Đại sư Ưu Đàm
 178. Khen chê chẳng để lòng
 179. Công Phu niệm
 180. MỘT PHƯƠNG HƯỚNG, MỘT MỤC TIÊU, MỘT CÂU PHẬT HIỆU
 181. Niệm Phật sơ cơ
 182. Dụng tâm niệm Phật
 183. MỘT DANH HIỆU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN !
 184. MỘT DANH HIỆU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN !
 185. MỘT DANH HIỆU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN !
 186. VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO.
 187. ĐIỀU GÌ LÀ THIỆN, ĐIỀU GÌ LÀ ÁC ?
 188. Thái Thượng Cảm ứng thiên
 189. Công phu niệm Phật chân thật
 190. Tu niệm Phật
 191. Toàn tâm tức là thiện
 192. Chia Sẻ : Cách Niệm Phật Cho Người Mới Bắt Đầu.
 193. TRONG MẠNG CÓ THÌ NHẤT ĐỊNH CÓ
 194. CHÚNG TA TRÁNH TAI NẠN, BẮT ĐẦU TỪ CHUYỂN TÂM
 195. VỌNG
 196. CÔNG PHU
 197. LÀM SAO ĐỂ TÂM AN VUI?
 198. Tư vấn về lập bàn thờ Phật
 199. Chia sẻ với các bạn bài hay này
 200. BUÔNG
 201. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
 202. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)tt
 203. Tịnh Không Pháp Ngữ
 204. Tu Khẩu Nghiệp
 205. nam mô a di đà Phật
 206. Chùa nào tụng kinh Vô Lượng Thọ o Bình Chánh, Bình Tân
 207. PHẢI NỔ LỰC ĐEM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT' NIỆM CHO QUEN THUỘC, THUẦN THỤC
 208. NHÌN THẤU BUÔNG XẢ
 209. CHUYÊN ĐI PHÁ HOẠI TÍN TÂM CỦA NGƯỜI
 210. ẤN QUANG ĐẠI SƯ
 211. Nghi thức vu lan
 212. TÁN ĐỊNH
 213. Bạn niệm Amida Phật hay Adida Phật?
 214. Chân Tướng
 215. Lễ Câu Siêu Thai Nhi
 216. Diệu Môn
 217. Cộng tu Niệm Phật Online
 218. Vấn Tâm
 219. Cảm Ứng Về Đức Phật A Di Đà
 220. Không sanh sợ hãi
 221. NHỮNG LỜI DẠY HAY VỀ TỊNH TÔNG
 222. Công Đức lạy phật không thể nghĩ bàn.
 223. [Tịnh Độ] Xin Các Đạo Sư Thực Hành Niệm Phật Thâm Sâu Chia Sẻ!
 224. NHÂN QUẢ & SỰ TIN SÂU
 225. list Pháp Âm Pháp Sư Tịnh Không
 226. TỰ TÌM KHỔ
 227. KHÔNG TRANH CÙNG NGƯỜI , KHÔNG CẦU NƠI SỰ
 228. Sanh Tâm Bồ Đề
 229. Không lay động
 230. Nghe trực tiếp PS Ngộ Thông tọa đàm trên Paltalk
 231. Vi Tế
 232. Niệm Phật chắc thật sẽ vãng sanh
 233. Tịnh độ cảnh quan yếu môn
 234. VỪA NIỆM PHẬT VỪA KHỞI VỌNG TƯỞNG, TẠO TỘI NGHIỆP, MÀ TƯƠNG LAI VẪN CÓ THỂ VÃNG SANH,
 235. Tiêu Nghiệp Chướng
 236. KHÔNG BIẾT CHỮ LÀM SAO TỤNG KINH ĐỂ VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?
 237. THẤY NGƯỜI SÁT SANH NIỆM PHẬT ĐƯỢC PHƯỚC LỚN
 238. KHÔNG GỬI ĐƯỢC TÍN NHẮN TRONG DIỄN ĐÀN
 239. Tu hành cốt làm cho tâm tịnh
 240. Tiêu nghiệp chướng
 241. Nên Biết
 242. Gìn giữ ba nghiệp
 243. NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ "THÀNH THẬT" NIỆM PHẬT ?
 244. VỌNG
 245. VẤN ĐỀ LÀ QUÝ VỊ CÓ CHỊU BUÔNG XUỐNG HAY KHÔNG ?
 246. DÙ MIỆNG NIỆM PHẬT, NHƯNG TÂM HẠNH ĐỀU LÀ TẠO NGHIỆP, LÀM SAO QUÝ VỊ THÀNH TỰU CHO ĐƯ
 247. NGƯỜI TA ĐỐI VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG, VẤN ĐỀ LÀ TA ĐỐI VỚI NGƯỜI K
 248. Đọc tụng kinh
 249. “Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật”
 250. PHƯƠNG PHÁP TU HỌC ĐỂ "THẤY PHẬT".
 251. HỘ NIỆM VÃNG SANH - BAN HỘ NIỆM
 252. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH NÀY HỮU HIỆU
 253. Ấn Quang Tổ sư Khai Thị
 254. Công đức niệm phật
 255. Tặng bộ tranh Tây phương Tam thánh cho phật tử tu Tịnh độ.
 256. Nhóm Tâm Linh - Hộ Niệm
 257. Suy nghĩ về Niệm Phật Viên Thông Chương của Bồ Tát Đại Thế Chí
 258. Điều kiện tiên quyết của việc tu đạo
 259. LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ CỦA OAN GIA TRÁI CHỦ CỦA TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ
 260. Tờ di chúc mẫu cho Phật tử
 261. Âm Luật Vô Tình
 262. Bài Sám Hối Với Thai Nhi
 263. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Tăng Quảng Chánh Biên
 264. Lời Tự Thú Của Một Sư Cô
 265. Bí Quyết Niệm Phật
 266. Có chút thắc mắc về người nhà theo Tịnh Độ Tông.
 267. Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Công Phu Thành Phiến?
 268. Quê Hương Cực Lạc
 269. Ðại sư Tuân Thức so sánh công đức Niệm Phật
 270. Tâm Phật
 271. TRÊN MIỆNG CÓ PHẬT - TRONG TÂM CÓ MA - ĐÓ GỌI LÀ GIẢ NIỆM PHẬT !
 272. ADMIN ƠI! XEM LẠI SAO KHÔNG GỬI ĐƯỢC TIN NHẮN VẬY?
 273. GIẢI ĐÃI, LƯỜI BIẾNG LÀ MA CHƯỚNG !
 274. NGHĨ GIÀ LIỀN GIÀ, NGHĨ BỆNH LIỀN BỆNH, HÀ TẤT PHẢI LO NGHĨ GIÀ, BỆNH CHỨ?
 275. PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ _ TỊNH THẤT QUAN ÂM
 276. NIỆM KHÔNG PHẢI ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGHE
 277. PHƯƠNG PHÁP CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT TRONG 49 NGÀY..
 278. Khuyên thiêu hủy dâm thư
 279. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
 280. Tịnh Độ pháp môn phổ bị tam căn luận
 281. Tông - Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận
 282. Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận
 283. Nghe máy niệm phật có tốt không?
 284. Như Lai Tùy Cơ Lợi Sanh Thiển Cận Luận
 285. Ấn chứng vãn sanh cực lạc
 286. Trì Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận
 287. Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận
 288. Cõi Cực Lạc
 289. KINH A DI ĐÀ
 290. BÍ MẬT BÊN KIA CỬA TỬ
 291. tâm chú Thủ Lăng Nghiêm
 292. Bài thơ Khổ và Vui
 293. TÂM ĐỊA
 294. Vãn hồi kiếp vận hộ quốc cứu dân chánh bản thanh nguyên luận
 295. Sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm
 296. Bài sớ về ao phóng sanh chùa Pháp Vân ở sông Tam Xoa, Kim Lăng
 297. Tâm lý Đạo đức cho người tu
 298. 3. Bài sớ xây dựng viện mồ côi Phật giáo chùa Pháp Vân ở sông Tam Xoa, Kim Lăng
 299. 4. Sớ phổ khuyến thí tiền khắc in Đại Tạng
 300. 5. Sớ sáng lập chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Cát Lâm