PDA

View Full Version : Tịnh Độ TôngTrang : 1 2 [3] 4 5

 1. Pháp Môn Tịnh Ðộ
 2. Lớn tiếng niệm Phật
 3. Thần chú Chuẩn Đề, Lục tự đại Minh chơn ngôn
 4. Mỗi ngày làm một điều lành
 5. Lợi lạc hữu tình
 6. Một vài vấn đề xin được hướng dẫn giải đáp
 7. Hành môn Niệm Phật
 8. Chỉ đề xướng Tín Nguyện đừng đề xướng Nhất Tâm
 9. Người niệm Phật khi có bệnh phải một lòng đợi chết
 10. Không nên đăng các bài của Cư Sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ !
 11. TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ
 12. TIỂU SỬ ĐẠI SƯ ẤN QUANG
 13. Năm điều Ấn Quang Đại Sư khuyên
 14. Chuyên tu Niệm Phật
 15. Lấy chuyên trì làm chánh yếu
 16. Tam Thời Hệ Niệm
 17. Quyết về Tây Phương Cực Lạc
 18. HỘ TRÌ PHẬT TÁNH KHIẾN KHÔNG ĐOẠN DỨT
 19. Lời thỉnh cầu của con !
 20. Pháp học thì phải hành, chẳng thể nghe là xong.
 21. Chúng ta phải tự chiếu cố lấy bản thân
 22. Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm Phật
 23. Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm Phật
 24. Những lời khai thị vô cùng quan trọng của hóa thân phật A Di Đà
 25. Như Thế nào là Bất Niệm Tự Niệm!
 26. Pháp Môn Niệm Phật Phù Hợp Mọi Căn Cơ....
 27. Câu Chuyện Giáng Sinh Của Đức Phật A-Di-Đà _((())_
 28. Lúc Niệm Phật Hào Quang Sẽ Tỏa Sáng __(((())))__
 29. Niệm Phật dễ mà không!
 30. Chưa đạt được nhất tâm bất loạn có được vãng sanh?
 31. Tôi bận quá...
 32. Tín nguyện tha thiết
 33. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
 34. Trăm sự chẳng quản
 35. Cách Giải Cứu Nghịch Cảnh, Tai Nạn, Luân Hồi...
 36. Cầu sanh về Đâu Suất hay Vãng sanh về Tịnh Độ?!
 37. Pháp môn niệm Phật là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu, dễ chứng...
 38. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật __((()))__
 39. Mang nghiệp vãng sinh có phải là trốn nợ?
 40. Ý Nghĩa Của Vãng Sanh __(((())))__
 41. Cách thức nào để được Sinh ra ở Cực Lạc???
 42. Xem và Tải Kinh Vô Lượng Thọ (Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng)!
 43. Niệm Phật chính là thâm diệu Thiền!!!!
 44. Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sanh không????
 45. Lời Khai thị Của Hành Sách Đại sư
 46. Nhắc Lại: Những Huyền Ký Về Tịnh Độ _((()))_
 47. Nghi Vấn: Hỏi để Tăng Chánh Kiến và Tín Tâm Tu Tập pháp môn Tịnh Độ _((()))_
 48. Hòa Thượng Quảng Khâm Khai Thị
 49. "Di Đà Bản Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm", hiểu thế nào là đúng?
 50. Thiền sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ !!!
 51. Niệm Phật Lưu Xá Lợi. _((((())))_
 52. Gương Nhân quả: Niệm Phật cứu chủ khỏi Đọa....
 53. Kinh A Di Đà có những điểm cốt yếu nào?????
 54. Tại sao gọi là Cõi Tịnh Độ????
 55. Vãng Sanh Tịnh Độ dù chưa hết hoặc nghiệp vẫn dự vào Hàng Thánh _/\_
 56. Rộng mở tâm lượng
 57. Cốt yếu công phu
 58. Vị Thầy đáng kính mà Hành Giả Tịnh Độ nên học và hành theo- Pháp Sư Tịnh Không _(())_
 59. (Chia sẻ) Nhạc Niệm A Di Đà Phật
 60. KHAI THỊ CỦA ÐẠI SƯ HÁM SƠN
 61. Hình ảnh vãng sanh lưu xá lợi
 62. Mộng Du Tập của đại sư Hám Sơn
 63. [B]Niệm Phật thập yếu - HT. Thích Thiền Tâm[/B]
 64. Mộng Ðông Triệt Ngộ Thiền Sư khai thị
 65. Nhận thức về Tín Tâm sao cho thành tựu viên mãn...
 66. Khai Thị của Đế Nhàn Pháp sư
 67. Tịnh Ðộ thù thắng
 68. gioi thieu website tinh do
 69. Tham thiền cùng niệm Phật
 70. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Khai thị
 71. Lời nhắn nhủ quan trọng cho 2012
 72. NGHI THỨC CỘNG TU NIỆM PHẬT
 73. Truyện Tín Nguyện Niệm Phật
 74. Chẳng thể giả dối
 75. NĂM ĐIỀU DẠY QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG CHO NGƯỜI NIỆM PHẬT
 76. Tây Phương có Phật Hiệu A Di Đà
 77. Đại sư Trí Quang Văn Giác Khai thị
 78. Hàng Cư Sĩ Tại Gia có được Vãng Sanh Thượng Phẩm hay không???
 79. Ngồi tù tại Cực Lạc?
 80. Trích yếu Văn Sao Chánh Tục Tam Biên
 81. Sự Giống và Khác nhau giữa Ta Bà và Cực Lạc???
 82. ĐẾN LÚC LÂM CHUNG, SAU ĐÓ MỚI NIỆM PHẬT ĐƯỢC KHÔNG?
 83. Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa
 84. Long Thư Tịnh Ðộ Văn
 85. Thiện Đạo đại sư đã phá luận điệu của các nhà chú giải Quán Kinh
 86. Vạn pháp đều KHÔNG - Nhân quả thì CÓ.
 87. NHÂN SINH NHẬN ĐỊNH LẦM LẪN VỀ ĐỨC A DI ĐÀ
 88. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khai thị
 89. Bằng chứng
 90. LÀM THẾ NÀO KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI PHẬT
 91. Học Phật cần phải chuyên nhất
 92. Phương thức giảng và nghe pháp
 93. PHÁP MÔN DƯỢC SƯ VÃNG SANH TỊNH THỔ LƯU LY
 94. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
 95. "Cây Dù Độ Ta"
 96. làm thế nào??
 97. MUỐN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH, TRƯỚC PHẢI KHẮC PHỤC PHIỀN NÃO TẬP KHÍ CỦA MÌNH
 98. Lời khai thị của Quảng Khâm Đại Sư
 99. Câu chuyện "niệm Phật như thế nào?"
 100. Lời Khuyên Cho Các Đạo Hữu Tịnh Độ !
 101. Những Điều Cốt Yếu Để Vãng Sanh Cực Lạc __((()))__
 102. Tịnh Không Pháp Ngữ
 103. Lý Do Phải Tụng Kinh – Trì Chú – Niệm Phật
 104. Có thể như vậy được không
 105. Tín Tâm dao động không thể vãng sanh
 106. Dạy cư sĩ Đinh Canh Dã
 107. Gởi cư sĩ Kim Thủy Nhược
 108. Lời dạy của chư tổ
 109. Nhân duyên phát khởi niệm Phật
 110. Phương pháp niệm Phật
 111. Thai Sanh Do Bởi Hoài Nghi
 112. 00 Nguyên Lý Của Vấn Đề Niệm Phật Vãng Sanh 00
 113. Học Phật chân chánh
 114. BA TÂM (Tam Tâm)
 115. Tịnh Độ Vựng Ngữ
 116. Niệm Phật
 117. Tu Thiền Thời Nay KhóThành Tựu
 118. Nằm niệm Phật có lỗi không?
 119. Hai nguồn của pháp môn Tịnh Độ
 120. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh ,Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương
 121. Năm 2012 không phải năm tận thế
 122. Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm 2012
 123. bồ tát địa tạng
 124. thế giới của phật
 125. Tây Phương Cực Lạc là ở đâu????
 126. Chỉ riêng y cứ vào tổ Thiện Đạo
 127. địa ngục
 128. Lời Khai Thị của Diệu Không Đại sư
 129. LÀM THẾ NÀO KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI PHẬT
 130. Ý nghĩa chân thật của Bổn Nguyện Niệm Phật
 131. Tự mình cứu độ
 132. Đi hay không là việc của bạn
 133. Ý Nghĩa - Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn!!!
 134. Trì danh Niệm Phật
 135. Niệm Phật ko tin chính mình sẽ về miền biên địa.
 136. Khai thị của Đạo Phái Đại sư
 137. Yếu Pháp trì danh
 138. Lời nhắn nhủ của Pháp sư Tịnh Không
 139. Bà Lão Niệm Phật chết 10 hôm vẫn không hôi...
 140. [Rất Dễ Thương] Bé 4 tuổi phát nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc (@_@)
 141. Nếu không phước báu, tên còn chẳng thể nghe
 142. HẢO SỰ MÀ THÀNH HÁO SỰ THÌ CHÍNH LÀ TỘI LỖI
 143. Trước Phải biết tôn trọng yêu thương chính mình
 144. Muốn phát tài thì phải có nhân
 145. Tài liệu cho tu sĩ tịnh độ.
 146. Người Tu Tịnh Độ Chân Chính, Ma chẳng dám đến nhiễu loạn.
 147. Niệm Phật mướn.
 148. ๑۩۞۩๑ Tội phá Tín Tâm vào Phật pháp - đoạn pháp thân huệ mạng
 149. niệm A Di Đà Phật
 150. Những Điều Chướng Ngại Cho Việc Vãng Sanh!
 151. "Sám Hối"Luôn luôn lắng nghe,phải thấu Hiểu...
 152. Những chuyện NIỆM PHẬT VÃNG SINH LƯU XÁ LỢI
 153. Tuyển Tập Video nói về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới (@_@)
 154. Liên Trì TĐ Hội
 155. Niệm Phật tu thiện những chết thảm.
 156. ๑۩۞۩๑ Các Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật Hiệu Quả !!!
 157. Tăng Thượng Duyên Hộ Niệm
 158. Tài liệu Tịnh Độ cho những người nhập môn!
 159. Ngã nội thanh tịnh Ngoại tai bất nhập
 160. So sánh Công Đức Niệm Phật __(((())))__
 161. Phật A Di Đà Mở Rộng Vòng Tay Cứu Độ Tôi
 162. Năm điều quan trọng
 163. TA SỐNG Ở THẾ GIAN NÀY LÀ VÌ AI VẬY?
 164. Bốn Loại Tịnh Độ _(((())))_
 165. Không gián đoạn
 166. PHIM NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT!
 167. QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO
 168. ĐẠI ĐẠO BỒ ĐỀ KHÔNG TIẾN ẮT LÙI
 169. Thứ gì đã làm cho chúng ta mê mất [tự tánh]
 170. y pháp bất y nhân
 171. giải nghĩa giùm em
 172. Niệm Phật có lợi ích gì??
 173. có thể không??
 174. Dẹp hết tâm phàm, thật không có chư thánh giải thoát
 175. NHỮNG CHUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG MẮT THẤY TAI NGHE
 176. Niệm Phật Thế Nào Mới Đúng Và Nhất Tâm Bất Loạn Là Sao?
 177. giúp con với
 178. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
 179. Quảng kết thiện duyên
 180. Những thứ không đạt được ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp
 181. Niệm Phật Phải An Nhẫn Chướng Duyên.
 182. Nhớ về Phật và chư Tổ
 183. Luyến Ái và Cận Tử Nghiệp chi phối vô cùng quan trọng!!!
 184. NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC, THIÊN CHÚNG ĐẾN ĐÓN, CHẲNG ĐI!!!
 185. Từ Bi & Bạo Lực
 186. Niệm Phật Lớn Tiếng (Bổ Ích Lắm)
 187. Pháp sư tịnh không giảng về cảm ứng thiên, khuyên làm lành tránh ác, phương tiện pháp
 188. Xin cho biết các bí quyết niệm Phật
 189. đức phật a di đà và 48 nguyện
 190. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực
 191. Chuyến Thăm HT Tịnh Không Của Thầy Giác Nhàn
 192. Nhân Quả không hề sai lệch
 193. Pháp môn Tịnh Độ (P.1,2 &3) - TT. Thích Giác Khang
 194. Hai Lần Hết Bệnh Ung Thư Nhờ Niệm Phật!
 195. MƯỜI TÂM THÙ THẮNG !
 196. Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật
 197. địa tạng bồ tát
 198. Cách siêu độ cho gia đình thiết thực
 199. Nhân quả cảm ứng: Cục bướu hình người.
 200. Giáo Huấn Của Các Tổ Tịnh Độ
 201. Thế nào gọi là không ăn trộm?
 202. 4 việc không trường cửu
 203. Giới Thiệu Website Tịnh Độ
 204. Khai Thị Niệm Phật Của Hòa Thượng Quảng Khâm
 205. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
 206. Chim bồ câu đảnh lễ Phật A Di Đà
 207. Không chấp trước
 208. Kiêng quyết đến cùng - Thoát ly sanh tử
 209. Long Thơ Tịnh Độ- Một cuốn sách nên xem.
 210. Sen Hồng Đua Nở Khắp Nơi
 211. Phật Nói Kinh A Di Đà xem để biết lối về cua chúng ta nhé !
 212. Nên Cẩn Thận Lúc Lâm Chung
 213. Chưa Ngộ Xin Đừng Khinh Tịnh Độ.
 214. ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC
 215. Cụ bà 82 tuổi biết trước ngày giờ vãng sanh
 216. Đạo tràng Tịnh độ
 217. Tính Trọng Yếu Của Sự Phát Nguyện & Câu Chuyện Vãng Sanh
 218. Sư Thích Minh Tuệ trả lời các câu hỏi Tịnh độ
 219. Pháp Môn Niệm Phật Thâu Nhiếp Thiền, Luật, Giáo, Mật...
 220. File MP3 Thời Khóa Cộng Tu Niệm Phật (Tịnh Tông Học Hội)
 221. Người Niệm Phật Cần Phải Định Nhật Khóa
 222. Niệm Phật Vãng Sanh - chia sẻ
 223. CÁCH THỨC ĐỂ SINH RA Ở CỰC LẠC
 224. Làm sao để lâm chung không bị phá?
 225. Lời di chúc của Mẹ
 226. Chuột Vãng Sanh
 227. Nhạc sám hối (Tịnh Tông Học Hội Malaysia)
 228. Các Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật
 229. Xin các đạo hữu chỉ về cách tu "Xoay Cái Thấy Trở Về Bản Tánh"
 230. Chỉ sử dụng
 231. Sắc dục
 232. Hỏi cách tụng cầu siêu để được vãng sanh tịnh độ
 233. Thập Niệm Hồi Hướng
 234. Ý nghĩa trì giới
 235. Phim 3D- Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương(06:04 giây)
 236. Phật Hóa Làm Thân Cá Dẫn Độ Người Niệm Phật
 237. Khai thị Tịnh Độ
 238. Công đức và lỗi lầm thật là không thể bù trừ
 239. Xin cùng nhau hộ niệm !
 240. Vận mệnh luôn thay đổi
 241. Đài Loan: Việc phóng sanh của Phật tử giết chết hàng triệu sinh vật
 242. Chánh niệm tự nhiên
 243. duyên tu hành
 244. Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh?
 245. NIỆM PHẬT CHỈ NAM
 246. Đệ tử Phật
 247. Cách Niệm Phật
 248. Ấn Quang đại sư nói về Thiền Tịnh ( Tứ Liệu Giản)
 249. Niệm phật Nhất tâm bất loạn, đảm bảo vãng sanh tây phương
 250. Năm phương tiện Pháp môn niệm Phật
 251. Di Ngôn Của Hòa Thượng Thánh Nghiêm
 252. Đôi mắt Di Đà ( Một câu chuyện Vãng sanh ).
 253. Có Lòng Tham Sẽ Không Thành Tựu
 254. Hòa hợp với chính mình
 255. Thỉnh đĩa Pháp âm miễn phí
 256. 10 lý do chọn pháp môn niệm phật cầu vãng sanh
 257. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã dạy cách tu Vãng Sanh
 258. Lời phát nguyện vãng sanh của các bậc Đại Bồ Tát - các vị Tổ Sư
 259. Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh
 260. Kinh Bát Đại Nhân Giác (Hòa Thượng Tinh Vân)
 261. Khuyến phát đọc tụng thần chú
 262. Mún Phát Đại Nguyện rộng lớn như Đức Phật Di Đà
 263. Giàu có
 264. Rất cần thiết cho ngươi Tu Niệm Phật
 265. Phá giới ắt đọa địa ngục
 266. Luận về ngộ chứng
 267. Có ai trì chú dược sư?
 268. KINH ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤN PHÁP
 269. Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức ( Nghiệp dày nên đọc )
 270. Hai chữ " chân thật " cả đời dụng công
 271. Rộng kết pháp duyên rất quan trọng!
 272. Bộ kinh quan trọng nhất
 273. Kinh Nhất Thừa là gì?
 274. Hiểu thế nào về tập khí
 275. Văn Thù, Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc
 276. Phật Thuyết Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát Kinh
 277. Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai
 278. Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát vãng sanh Tịnh Độ bản duyên.
 279. [Mọi người chỉ giáo] Mong mọi người giải thích, góp ý thắc mắc.
 280. “ba mươi hai ức trăm ngàn niệm”
 281. Khởi niệm niệm Phật
 282. Chờ Đến Đời Sau Rồi Tu Tiếp, có nên???
 283. Ý nghĩa kinh hành niệm Phật
 284. Xin Kinh Tụng Địa Tạng Bổn Nguyện
 285. Xin cho mình hỏi chùa tại Tp.HCM có tụng kinh Vô Lượng Thọ
 286. Sự lựa chọn con đường Niệm Phật...Đúng hay Sai?
 287. Niệm Phật Phải Nhớ Phật
 288. Xin Hỏi Về Giấc Mơ Này
 289. Lấy khổ làm vui
 290. Do nhẫn mà được thành tựu
 291. Niệm Phật Muốn Siêu Độ Người Thân Thì Cần Thành Khẩn
 292. Sáu cõi hiện bày
 293. TAM TÂM NHỊ Ý NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ THÀNH TỰU
 294. Cám Ơn Anh Giác Chúng và Chị Thùy Trang
 295. Sự Liên Hệ Giữa Đại Mục Kiền Liên và Địa Tạng Vương Bồ Tát
 296. Vãng sanh lưu xá lợi Lưu Ly
 297. Nhắc nhở tu hành - H.T Thích Trí Tịnh
 298. Chánh Thọ
 299. Nền tảng của người tu Tịnh độ
 300. Bệnh khổ phải nên thế nào ?