PDA

View Full Version : Các bài của Hạ Sư HÙNG SƠN 1. Bùa Thần
 2. Bùa Thần Tân Biên
 3. Vì sao mê tín dị đoan vẫn tồn tại phát triển
 4. Tây Du Ký Sự Chống Lại đạo đức
 5. Sự Thật Về Thầy Trần Huyền Trang
 6. nhận định Tây Du Ký của Hoà thượng Hư Vân
 7. Lão Tử
 8. Hùng Sơn xin trả lời chung
 9. Cúi đầu tôn kính mong các minh sư chỉ giáo
 10. Truyện dài luyện bùa ma của tác giả Hùng Sơn
 11. Quý Sư Huynh vui lòng chỉ giáo!
 12. Đồng Môn Hùng Sơn
 13. Xin hoc Bua Than tu xa ?
 14. Sư Tử Hống Bồ Tát
 15. Hồn Ma Theo Dâm Phụ
 16. Thầy giúp tìm hiểu thêm về phái Tam Vị Thánh Tổ
 17. XIN HƯỚNG DẪN BÙA THẦN
 18. xin chĩ giáo về bùa thần! thân.
 19. muốn vào huyền môn
 20. Tu luyện đạo pháp