PDA

View Full Version : PHẬT GIÁO nguyên thủy 1. Vì sao một giám đốc bỗng đi ăn xin?
 2. Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa
 3. KINH AN-NA-BAN-NA NIỆM
 4. Kinh Di Giáo
 5. THI KỆ PHÁP CÚ KINH (DHAMMAPADA)
 6. BA NGÀY LUẬN ÐẠO
 7. ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM
 8. Chi của Bát Quan Trai Giới .
 9. Tóm tắt Giáo Pháp cuả Đức Phật
 10. Pháp thường tự hóa (Không thương cái chi cho bằng thương cái TA)
 11. Kính gửi các bạn tu Phật Giáo Nguyên Thủy !
 12. Kinh Người Có Lòng Tin
 13. Kinh Lòng Tin Nơi Tam Bảo
 14. Đức Phật dạy về nguy hiểm của thói lười biếng
 15. Đức Phật dạy về người bạn Chân Thật
 16. Thế nào là bạn xấu ?
 17. Đức Phật dạy về tiết kiệm.
 18. NHẬN DIỆN TÂM THAM, SÂN, SI TRÊN DIỄN ĐÀN
 19. Sự hiểu biết của Ðức Phật về căn cơ của từng chúng sanh
 20. Thế Gian Chúng Sanh
 21. Phiền não ngấm ngầm hay ô nhiễm ngủ ngầm
 22. 9 NHÓM 3 PHÁP GIỚI-ĐỊNH-TUỆ PHẬT GIÁO
 23. Lý tưởng Bồ Tát trong Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy
 24. Mười chướng ngại cho Thiền Định.
 25. Kiếp trước và kiếp sau
 26. cầu xin vị bồ tát đạo phật giúp đỡ.
 27. Đại Đức Xá Lợi Phất hay Đại Đức Mục Kiền Liên?
 28. Về việc Tám vạn bốn ngàn pháp môn.
 29. Này các tỳ-khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tấu nhạc; vị nào đi thì phạm tội dukka
 30. Pháp Môn Niệm Phật Trong Kinh Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy
 31. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả
 32. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC
 33. KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN
 34. Bộ Kinh Nikaya tiếng Việt
 35. Khổ Đế
 36. Phép tự bảo hộ trước Ma, Quỷ và các chướng ngại.
 37. Tập Đế
 38. Ðạo Ðế
 39. Diệt Đế (Niết Bàn)
 40. Danh và Sắc
 41. Bốn Oai Nghi (Đi, Đứng, Nằm, Ngồi)
 42. Không Thân Cận Với Kẻ Ác
 43. Thân Cận Với Bậc Thiện Trí Thức
 44. Cúng Dường Đến Bậc Đáng Cúng Dường
 45. Giữ Mình Theo Lẽ Chánh
 46. Tiếp Độ Vợ, Tiếp Độ Chồng
 47. Sự khác nhau giữa thiền Tứ Niệm Xứ và thiền Minh Sát (Vipassana)
 48. Thế nào là Người?
 49. Thế nào là Nghiệp ?
 50. KINH PHÁP CÚ
 51. Nắm lá trong tay Đức Phật
 52. Thế nào là Cõi ?
 53. Chánh Pháp tồn tại bao lâu ?
 54. Thông Báo Khóa Thiền Vipassana - từ 17/07-26/07/2011 tại Thiền Viện Nguyên Thủy
 55. Tưởng niệm 30 năm ngày húy nhật của Ngài Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
 56. Thiền Nguyên Thủy?
 57. SINH TỬ LUÂN HỒI
 58. Tiếng chửi là vô ngã
 59. Phẩm tự ngã - kinh pháp cú
 60. Lễ dâng y Kathina tại Ấn độ
 61. Xây dựng chùa ở Ấn Độ (thánh tích nơi Phật chuyển pháp luân)
 62. ''Chẳng nói đạo chẳng nói thiền...''
 63. Vài lời của Hòa Thượng Thích Minh Châu
 64. 10 đức phật vị lai
 65. thảnh thơi trôi vè hướng niết bàn
 66. THIỀN VÀ CÁC THÁNH CHỨNG
 67. Mình yêu mình quá
 68. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
 69. Kinh niệm xứ
 70. Cuộc Đời Là Một Hành Trình Tâm Linh
 71. Thông báo: Khóa thiền Tứ Niệm Xứ do HT TS Kim Triệu hướng dẫn
 72. Tập khí phiền não.
 73. TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA TRONG CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
 74. Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Kim Triệu
 75. CHÁNH NGỮ
 76. KINH PHẬT THUYẾT NGỰA CÓ TÁM THÓI XẤU VÍ NHƯ NGƯỜI
 77. Bài pháp quán Thân của Xá Lợi Phất
 78. Trích Kinh Thiện Sinh (căn bản)
 79. THỌ THỨC ĂN BẤT TỊNH
 80. Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo
 81. mong các bạn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm
 82. An Nhẫn
 83. Phật giáo nguyên thủy có thể tu tại gia không???
 84. Ngã - Vô ngã- Ta là gì?
 85. Khai giảng khóa thiền thứ 9 tại chùa Bửu Long
 86. LỜI PHẬT DẠY
 87. Thực hành theo pháp nào để có được 32 tướng tốt???
 88. Có ai biết cách chứng quả Tu đà hoàn (Dự Lưu) không?
 89. Đức Phật dạy điều gì, và không dạy điều gì ?
 90. Pháp độc nhất do Thế Tôn tuyên bố .
 91. Trung Bộ Kinh.
 92. Bảy Phẩm Tính của Một Vị Thánh Dự Lưu
 93. Lớp Vi Diệu pháp tại Hà Nội
 94. Bước vào Sơ Thiền
 95. Các Nguy Cơ Của Chấp Thủ
 96. Phương pháp thực hành thiền nguyên thủy như thế nào?
 97. Những nơi dạy thiền nguyên thủy ở HCM
 98. Thầy Viên Minh - Trụ trì Tổ đình Bửu long giảng tại Hà Nội
 99. BÀ CON ƠI GIÚP DÙM
 100. Bước vào sơ thiền-Phần chưa có bình luận.
 101. Nguyện vọng sẽ dẫn dắt người đi
 102. Tứ-Diệu-Đế -Thanh tịnh đạo-phiền não- Tu đà hoàn & Đôi lời khuyên
 103. thiền sư quốc tế miến điện qua dạy thiền VIPASSANA đăng kí ngay cơ hội hiếm có
 104. Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ tại Thiền Viện Nguyên Thủy
 105. NIMITA TRONG KINH NÀO ???KÍNH MONG CHỈ GIÁO
 106. CHƠN TÂM PHẬT TÁNH ?? XIN CHỈ GIÁO
 107. HỌC CHỖ NÀO ?? XIN CHỈ GIÁO
 108. AI CHỊU QUẢ BÁO ĐÂY
 109. Hiểu rõ về chính chúng ta
 110. Tự lừa dối
 111. Ghen tuông
 112. QUAN ĐIỂM SAU 8GIỜ
 113. Audio Kinh Tạng Nikaya cho các bạn.
 114. Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya
 115. Thanh tịnh đạo luận Toát yếu. Thích Phước Sơn biên soạn.
 116. Vi Diệu Pháp Toát Yếu Nārada Mahā Thera Phạm Kim Khánh dịch
 117. SIDDHARTHA GAUTAMA = VỊ GIẢI THOÁT
 118. học thiền visspasana thì vào đây ( thiền sư miến điện ) update lần 1
 119. TÔI YÊU......
 120. PHƯỚC VÀ HƯỞNG PHƯỚC NHƯ THẾ NÀO???
 121. Xin Cho Mình Hỏi Về Việc Giới Cấm Trong PGNT
 122. Một số bài kinh Bảo hộ của Phật giáo Nam tông
 123. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
 124. Cư sĩ chứng đắc Thánh quả Dự lưu
 125. CHÚ HỘ TRÌ ĐẠI BI
 126. Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa
 127. Tuyển tập những lời dạy của Ngài Ajahn Chah
 128. Nỗ lực vừa đủ
 129. Không phản ứng
 130. Dịch nghĩa dòng chữ Pali
 131. Bác sĩ tâm lý thực thụ cho chính mình
 132. Nghiên cứu và trải nghiệm
 133. Chỉ là những tiến trình sinh diệt
 134. [CHIA SẺ] - NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA VỚI VẤN ĐỀ TU CHUYÊN NGHIỆP HAY KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP
 135. Nguồn Cội
 136. Khóa giảng thiền thứ 11 tại Tổ đình Bửu Long
 137. các bài pháp (MP3)
 138. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta)
 139. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
 140. Tại sao phải lễ và cầu Phật?
 141. Khóa tập thiền nguyên thủy 2012
 142. Chú giải BỘ PHÁP TỤ - TẠNG LUẬN ABHIDHAMMA (chọn lọc)
 143. Thể nhập sự thật
 144. [sách] KHAI THÔNG PHÁP NHÃN...
 145. Thần Thông của ngài Ajahn Chah
 146. Vị Phật trong Phật Giáo nguyên thủy?
 147. Lịch dâng y Kathina ở các chùa hệ phái nguyên thủy
 148. TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT & CÁC THÁNH ĐỆ TỬ
 149. Quan điểm của Phật giáo nguyên thủy về hồi hướng công đức
 150. Kinh ACELA-SUTTA
 151. Sinh Ký Tử Quy - Ajahn Chah (rất hay)
 152. Để trôi qua
 153. Thiền sư Ajahn Chah
 154. NGÔI NHÀ CHÁNH NIỆM
 155. Hành thiền là nhìn thẳng vào tâm mình
 156. Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Do Thiền Sư Kim Triệu Hướng Dẫn Tại TV Phước Sơn
 157. Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Do Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn Tại Chùa Linh Thông
 158. Sống thiền
 159. Người biết sống một mình
 160. 15 nguyên tắc thiền tập cho những người mới khởi sự tập thiền
 161. Nhìn người đẹp có khi cũng đắc đạo
 162. Ba đặc tính
 163. Kinh hoa nghiêm và ngày bổn sư đắc đạo
 164. Chân- như quan ở thời Nguyên thủy Phật Giáo .
 165. MẶT HỒ TĨNH LẶNG
 166. Tìm sư phụ
 167. Bát chánh đạo
 168. Một Cách Niệm Phật Đơn Giản.
 169. Sơ đồ con đường giác ngộ của Đức Phật
 170. Niệm hơi thở - anapanasati
 171. Hiểu Biết Về Định (Samādhi)
 172. Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ - Cẩm Nang Người Tu Thiền
 173. ly dục sinh hỷ
 174. Làm rõ các khái niệm liên quan trong khi tìm hiểu giáo lý nhà phật.
 175. Hiểu Biết Về Giới (Sila)
 176. HIỂU BIẾT VỀ TUỆ (PANNA)
 177. Mình hơn mình
 178. Vô minh là ngu và thiếu hiểu biết =>Khổ.
 179. Phương pháp quán niệm hơi thở
 180. NGÃ KHÔNG PHÁP CHẤP .....ĐÓ LÀ
 181. Làm thế nào để có thể xuất gia sống đời phạm hạnh được hở các bác ?
 182. Hỏi về thiền
 183. Lịch sử Phật giáo Nam tông Việt Nam
 184. SÁM HỐI ĐỂ TIÊU TRỪ.....LUẬT NHÂN QUẢ ĐÂU ??
 185. Định tướng trong lúc thiền
 186. Đức Phật dạy không hành động mê tín và làm chuyện vô ích .
 187. đây là SƠ THIỀN nè...^^
 188. 7 PHẨM TÍNH CỦA VỊ THÁNH NHẬP LƯU
 189. Cần lời giải đáp của người hiểu biết!
 190. Chia sẻ phương pháp thiền định
 191. Kiến giải sơ thiền theo Vi Diệu Pháp
 192. Thật đáng xưng tụng là bậc thánh .
 193. Cái cớ để tồn tại
 194. Thực hành thiền Nguyên Thủy - "Cuốn sách gối đầu giường" của tôi
 195. Giới thiệu kinh ĐẠI NIỆM XỨ
 196. Tp.HCM: Tổ chức khóa thiền Vipassana tại thiền viện Nguyên Thủy
 197. Phật Giáo Nguyên Thủy rồi sẽ ra sao ???
 198. Tiểu thừa vs Đại thừa Trung quốc @ Ấn độ
 199. Bùa phép Nam tông
 200. Kinh nghiệm ngồi thiền, mong được góp ý, chia sẻ
 201. Phần mềm để đọc kinh Nikaya
 202. Tu hành tinh tấn, bản ngã giảm, liệu còn có chấp pháp?
 203. SƠ CƠ - NGUYỆN XIN SỰ CHỈ DẪN
 204. PHÁP TU DÀNH CHO NGƯỜI CƯ SĨ- GỞI BẠN THÍCH TÙM LUM VÀ CÁC BẠN HỮU DUYÊN
 205. PHÁP TU DÀNH CHO NGƯỜI CƯ SĨ- GỞI BẠN THÍCH TÙM LUM VÀ CÁC BẠN HỮU DUYÊN
 206. Thắc mắc về thực hành thiền nguyên thủy
 207. QUẢ VỊ TU HÀNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ
 208. Có nên nghĩ lập topic là để ủng hộ quan điểm của topic tạo ra ?
 209. THIỀN LÀ....
 210. 1 số câu hỏi về Phật Giáo Nguyên Thủy !!! ^^
 211. ÐỊNH NGHIỆP KHÓ TRÁNH
 212. vi diệu pháp
 213. Xin các bạn giải thích hộ
 214. Vi Diệu Pháp
 215. Ly dục ly bất thiện pháp là gì?
 216. Phật Giáo Nguyên Thủy có trước tại Việt ?
 217. Kinh nghiệm về "tứ thiền"
 218. HỶ-LẠC TRONG SƠ THIỀN
 219. KINH NGHIỆM THIỀN TỨ NIỆM XỨ
 220. Cho em hỏi một chút
 221. tôi và đạo phật ! tui không là tui !
 222. Kinh kinh sách Phật giáo Theravada
 223. Nền Tảng Phật Giáo : Quyển I - Tam Bảo - Tỳ Kheo Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)
 224. Nền Tảng Phật Giáo:Quyển II - Quy Y Tam Bảo - Tỳ Kheo Hộ Pháp(Dhammarakkhita Bhikkhu)
 225. Nền Tảng Phật Giáo -Quyển III: Hành Giới - Tỳ Kheo Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)
 226. Nền Tảng Phật Giáo - Quyển III : Nghiệp và Quả Của Nghiệp -Tỳ Khưu Hộ Pháp
 227. Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy
 228. Ca Ngâm Kinh Phật Tuyệt Hay
 229. Nhờ mod xóa bài dùm vì upload video gặp phải vấn đề .
 230. Về vấn đề địa ngục
 231. THIẾU THẤT LỤC MÔN YẾU CHỈ - Tổ Bồ Đề Đạt Ma
 232. Nhân Quả Của Nữ Giới
 233. Xin hỏi những điều sau có phạm giới luật nhà Phật hay không?
 234. [Phật Giáo Nguyên Thủy] Xin Các Vị Minh Sư, Đạo Cao Chia Sẻ Cùng
 235. Cho hỏi về ăn chay
 236. Pháp hành thiền
 237. Sinh ký tử quy
 238. Năng lực của tâm từ
 239. 11 quả báu của tâm từ
 240. ĐẠI THẦN THÔNG
 241. Thiền Tông Phát Triển Sức Mạnh Nguyên Thủy
 242. Người cư sỹ Phật giáo
 243. TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN BẢN
 244. Kiến giải đại thừa và tiểu thừa
 245. Giới thiệu Thiền nguyên thủy của Đức Phật (P1)
 246. Giới thiệu Thiền nguyên thủy của Đức Phật (P2)
 247. CHÁNH KIẾN - TÀ KIẾN
 248. CẦU NGUYỆN SUÔNG THÌ CÓ ĐƯA ĐẾN GIẢI THOÁT MỌI KHỔ ĐAU?
 249. Chánh kiến về NGHIỆP
 250. Đoạn đối thoại về một số khái niệm cơ bản
 251. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, chớ có phóng dật !
 252. TẬP ĐẾ - Sự thật về nguyên nhân khổ
 253. KHỔ ĐẾ - Sự thật về khổ
 254. Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý
 255. DIỆT ĐẾ - Sự thật về diệt khổ
 256. ĐẠO ĐẾ - Sự thật về con đường diệt khổ
 257. Cách để giải quyết vấn đề trong giây phút hiện tại
 258. Ai truyền GIỚI CỤ TÚC cho Đức Phật
 259. [Tham Khảo] Công Dụng Của Giới Đức
 260. [Tham khảo] Quả báo của sự giữ gìn GIỚI LUẬT
 261. Tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế
 262. THÔNG BÁO MỞ 10 KHOÁ THIỀN TẠI THIỀN VIỆN NGUYÊN THUỶ Q.2 - NĂM 2016
 263. loi ich cua gioi luat
 264. 3 loại thiền Vipassana có 8 tầng thiền định...
 265. [Tham Khảo] "Hoàn toàn và Vĩnh viễn": Sự thật về Đạo Phật
 266. Sự thật Ông thầy Thích Thông Lạc
 267. em muốn học phật cơ bản
 268. Khổ do đâu mà có? - Kinh Tương Ưng - Đại Tạng Kinh Nam Truyền (Pali Nikaya)
 269. Con đường bắt đầu của mỗi người Phật Tử
 270. Nguyên thủyđại thừa đều là anh em một nhà, là tay trái tay phải của Phật đạo
 271. CÚNG TIỀN cho Tu Sĩ là góp phần hủy hoại giáo pháp
 272. Kinh Bát Thành
 273. SỰ TÍCH 8 PHẬT LỰC
 274. MẠC NA THỨC VÀ A LẠI DA THỨC
 275. THỰC HÀNH THEO CHÁNH PHẬT PHÁP
 276. Chi tiết về Gandhabba và quá trình tái sinh, Tâm, 2 bộ Duyên Khởi và 10 loại Tà Kiến
 277. Kinh điển Pali nói về Tánh Không
 278. Chú ý về Kinh nguyên thủy
 279. LỘ TRÌNH TÂM
 280. PHÓNG DẬT
 281. Trở về Đạo Phật Nguyên Thủy
 282. Tiết dục
 283. Mọi người đọc tham khảo. Tại gia thì tiết dục thôi chứ tuyệt dục là không thể nào.
 284. Truyền tích am Mai Phúc
 285. Chú Hộ Kinh - Kinh Trường Bộ (cho người tu nơi thanh vắng được an ổn)
 286. [Tham khảo] "Tu là buông bỏ"
 287. Thứ tự tu tập theo thứ lớp
 288. Chùa Ba Vàng xin chuyển hệ phái nhưng chưa được chấp thuận
 289. Kinh Pháp Cú (bàn về vấn đề dịch thuật)
 290. Vô Ngã (Theo Tương Ưng Bộ Kinh)