PDA

View Full Version : Khách mời của Diễn đàn TGVH 1. Offline với Bác Hùng Sơn, lúc 19g ngày 29/10 tại SG
 2. Hội Quán Hà Nội chào mừng bác Hùng Sơn về thăm cố hương
 3. Thông Báo Khẩn : Giao Lưu Với Cô Năm Nghĩa
 4. Hùng Sơn trở về cố hương !
 5. Huynh-đệ-tỉ-muội Hội Quán Sàigon
 6. OFFLINE với Thầy KimCang tại Hà Nội
 7. Giao Lưu offline với Thầy Năm Hậu tại Hà Nội
 8. CHÀO MỪNG HUYNH ATOANMT VỀ CỐ HƯƠNG & RA THĂM HÀ NỘI
 9. Giao lưu với Thầy ATOANMT tại HCM
 10. OFFLINE lần 2 với Thầy Năm Hậu
 11. Giao lưu với Thầy Kim Cang và câu lạc bộ khí công Kimcangthien 18/9/2011
 12. Tướng Học
 13. Giao luu