Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Chuyên mục Chuyên Mục Articles Articles Blog Blogs
Filter by: Last 24 Hours Clear All
 • Avatar của huetinh
  03-03-2024, 11:54 PM
  huetinh replied to a thread CHÂN TÂM LÀ GÌ? in Đạo Phật
  Dò sông dò biển dễ dò đố ai bẻ thước mà đo lòng người. Thật vậy, bởi do Định kiến được truyền từ đời này sang đời khác và sự nhận thức của mỗi...
  52 replies | 3024 view(s)
 • Avatar của Thuongdan
  03-03-2024, 07:55 PM
  TD có thông tin gì thì chia sẻ đúng như vậy, không dám thêm thắt thay đổi điều gì, đó là cam kết của TD trên diễn đàn này cũng như những lời trao đổi...
  52 replies | 3024 view(s)
 • Avatar của congiolamientay
  03-03-2024, 07:36 AM
  Trong kinh có nội dung này hả TD? Đây được ví như là phép màu, thần thông... mà không dễ dàng ai tin điều đó. Và cũng chẵng cần ai tin. Thực ra...
  52 replies | 3024 view(s)
No More Results