Có dĩa thịt chó và xị rưou kg.em nói cho biết .ayza