Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanhtanh Xem Bài Gởi
Tại hạ đã tập thần quyền cũng được năm rồi, khoảng 2 năm về trước thì tại hạ chuyển sang thiền, và khoảng 2 tháng vừa qua thì kinh mạch được mở nhưng còn tâm tinh và 2 mang tai nhứt và giống như có gì kéo, vì tại muốn đi xa hơn vào lãnh vực bùa chú nhưng không biết bắt đầu tư đâu và làm những gì trước khi luyện bùa chú. Xin các bác thầy và các huynh đi trước giúp đỡ và góp ý kiến.


Thành thật cảm tạ
Như vậy bạn muốn đi xa là xa như thế nào ???? Tây Phương ??? Đông phương ????