Chào Toàn thể quý Thầy và các Mem trên forum..
Thật sự theo quan điểm của hầu hết người là Khi ta muốn thỉnh 1 hình Phật hay tượng Phật về nhà để thờ thì ta phải qua 1 " thủ tục" là Khai quag điểm nhãn, hoặc đem vô chùa để các thầy làm phép gì đó thì những tượng phật hay hình mới linh nghiệm..
Nhưng cũng có nhiều người cho rằng việc đó chỉ là hình thức..chứ 1 khi tâm ta thờ phật, có phật thì không cần phải làm lễ này hãy lễ nọ để rắc rối...MÀ hãy 1 lòng 1 dạ hướng về Phật thì những bức tranh kia hoặc bức tựong kia cũng đầy đủ khả năng linh thiêng rồi..
Riêng mattroidole thì đã thỉnh tượng mẹ Quan Thế ÂM về cũng hơn 1 năm từ 1 cửa hàng Văn Phẩm Phật Giáo....Và mattroidole cũg chưa làm lể khai quang điểm nhản cho cái tượng ấy... Thì không biết có sao hay ko nữa ....
XIn mọi người hãy giải đáp thắc mắc này cho mattroidole được rỏ hơn được ko ạ ...
xin cảm ơn mọi người